Close

Sme dobrovoľná stavovská organizácia prekladateľov a tlmočníkov odbornej, vedeckej, špecializovanej a populárno-náučnej literatúry

Výkonná rada SSPOL

Členovia výkonnej rady sú skúsení prekladatelia, tlmočníci, jazykoví redaktori, lexikografi a pedagógovia.

Mária Oravcová

Jozef Štefčík

predseda SSPOL

Vladimír Benko

Vladimír Benko

PODPREDSEDa SSPOL

Mária Oravcová

Petra Mackovičová

MEDIÁLNA MANAŽÉRKA

Petra Zrníková

koordinátorka vzdelávania

20201209_214038

Róbert Hiľovský

operatívno-kreatívna činnosť

Vznik

1990

Členov

110+

Jazykov

27+

Prekladateľská činnosť je pre viacerých členov ich hlavným povolaním, špecializujú sa vo viacerých odboroch vedeckej a špecializovanej literatúry.

Väčšina členov má vysokoškolské vzdelanie filologického, právneho, ekonomického, prírodovedného, technického alebo iného zamerania. Mnohí majú akademický či vedecký titul.

Pracujú zväčša ako prekladatelia, prípadne tlmočníci na voľnej nohe, ako učitelia na základných, na stredných a na vysokých školách a univerzitách, ako prekladatelia, editori či redaktori vo vydavateľstvách, ako novinári či moderátori v masmédiách, ako lingvisti, lexikografi, terminológovia vo vedeckých ústavoch.

SSPOL (a jej jednotliví členovia) sa v priebehu posledných štyroch rokov stali vyhľadávanými a akceptovanými partnermi pre viaceré vládne a aj medzinárodné organizácie.

Na mnohých odborných seminároch a konferenciách, ktoré organizovala SSPOL, prípadne na ktorých sa organizačne podieľala, sa nastoľovala a riešila problematika z oblasti tvorby a využívania terminologických výkladových a  prekladových slovníkov. 

Existuje systematická spolupráca pri tvorbe, ustaľovaní a zjednocovaní odbornej terminológie, najmä v takých oblastiach, akými sú právo a verejná správa, ekonómia, sociálna ochrana, poľnohospodárstvo, medicína, lingvistika a aj v mnohých iných oblastiach. Primeranej pozornosti sa teší aj počítačová podpora prekladu.