Close

Aktuálne podujatia

                                Kongres FIT: "A World Without Barriers"Dátum: 30.-03. jún 2022
Miesto konania: Varadero, Kuba

Organizuje FIT (Fédération Internationale des Traducteurs / International Federation of Translators  
Účasť na medzinárodnom kongrese z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Delegácia na medzinárodnom kongrese FIT je zastúpená predsedom SSPOL Jozefom Štefčíkom, členkou výkonnej rady SSPOL Petrou Zrníkovou a členmi SSPOL Jaroslavom Šoltýsom a Vítezslavom Vilímkom

Z verejných zdrojov účasť na kongrese podporil Fond na podporu umenia

Začiatok:

30.05.2022

Koniec:

03.06.2022