Close

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

SSPOL

Sme dobrovoľná stavovská organizácia prekladateľov odbornej, vedeckej, špecializovanej a populárno-náučnej literatúry, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je slovenčina, prípadne niektorý z jazykov národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky.

Naše aktivity združujú prekladateľov a tlmočníkov

Prekladatelia

Združujeme okolo 130 prekladateľov a tlmočníkov, ktorí prekladajú z 27 jazykov sveta.

Prečo sa k nám pridať

Ste prekladateľ alebo tlmočník a máte záujem vstúpiť do našej organizácie?

Podujatia

Organizácia SSPOL pravidelne organizuje podujatia pre našich členov a sympatizantov.

Novinky

 
Prihláste sa do našej členskej sekcie kliknutím sem:

Komunita SSPOL

 

Mentoring a online kurzy

 

Kurz tlmočenia online

 

Objednávajte tu:

 

Kurz tlmočenia

 

Ako pracovať s MemoQ

Podujatia finančne podporili