Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Prekladatelia
Späť
PhDr. Beáta Mareková
Kontaktné údaje:
Bydlisko: Bratislava
Telefón: 02-64369312
Fax:
Mobil:
E-mail:
Webová stránka:
Materinský jazyk:
Dĺžka praxe: 26 rokov
Odbor a miesto štúdia: Filozofická fakulta UK, Bratislava (FR - SK)
Pracovisko: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev - OPOCE, LUXEMBURG (ÚVÚPEÚ)
Telefón: 00352 2929 44 122
Fax:
Mobil:
E-mail: Beata.Marekova@publications.europa.eu
Webová stránka:
Znalosť jazykov: FR  HU  EN  IT  
Preklady z: FR  HU  EN  
Preklady do: FR  
Tlmočenie z/do: HU  FR  
Súdny prekladateľ: nie
Vedné odbory: dejiny, dejiny umenia, spoločenské vedy, pedagogika, psychológia, beletria, odborné vojenské, čiastočne právnické texty
Užšia špecializácia: dejiny umenia, vojenstvo, európske právo, Spoločenstvá
Iné dôležité informácie: