Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Prekladatelia
Späť
doc., PhDr. Anna Fischerová PhD.
Kontaktné údaje:
Bydlisko: Bratislava
Telefón: 02-54416905
Fax: 02-54416905
Mobil:
E-mail: srdce@internet.sk
Webová stránka:
Materinský jazyk:
Dĺžka praxe:
Odbor a miesto štúdia: Filozofická fakulta UK, Bratislava (SK - RU); PhDr. - estetika; CSc. - literárna veda
Pracovisko: Filozofická fakulta UK, Bratislava, Katedra kulturológie, Gondova 2, 818 01 Bratislava 1
Telefón:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Webová stránka:
Znalosť jazykov:
Preklady z:
Preklady do:
Tlmočenie z/do:
Súdny prekladateľ: nie
Vedné odbory: literárna veda, estetika, kulturológia, estetická a kultúrna výchova
Užšia špecializácia:
Iné dôležité informácie: