Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Ešte raz niečo o Worde
Začiatok:  07.06.2019 15:30
Koniec:  07.06.2019 17:00
Popis:  Lektor: Ing. Vladimír Benko, PhD. Čas a miesto konania: 7. júna 2019 o 15.30 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava, miestnosť G 7 na prízemí vpravo za vrátnicou Textový editor patrí k základným nástrojom práce prekladateľa a vo väčšine prípadov je to práve program Microsoft Word. Prekladateľ obyčajne dostáva prácu v „natívnom“ formáte tohto programu, takže vlastne ani veľmi nemá na výber, aký program použiť. Hlavným problémom používateľov však nie je to, že by šlo o „zlý“ program – práve naopak, je to program až „príliš dobrý“, obsahujúci nesmierne množstvo funkcií, z ktorých aj skúsený používateľ potrebuje nanajvýš niekoľko percent. Know-how školiteľov preto v značnej miere musí pozostávať z toho, čo treba používateľom zatajiť  Náš seminár sa bude venovať niekoľkým témam, s ktorými sa pravdepodobne stretnú prekladatelia pri príprave textu. • Úvod do počítačovej typografie (typy, rezy a veľkosti písma; jazyk textu a korektúra pravopisu; striedanie jazyka v texte; pravidlá písania interpunkcie v rozličných jazykoch; špeciálne grafické znaky). • Nástroje na prípravu rozsiahlych dokumentov (šablóny; štýly; poznámky pod čiarou a koncové poznámky; automatizácia zoznamov a obsahu). • Nástroje na redakčné práce (sledovanie zmien; porovnanie verzií dokumentu). • Tabuľky a možnosti ich využitia. • Spolupráca s programom Microsoft Excel. • Alternatívne nástroje na prípravu textu. Seminár bude nadväzovať na témy prebraté počas minuloročného seminára. Prosíme záujemcov, aby sa na seminár prihlásili na e-mailovej adrese: infosspolsk@gmail.com do 3. júna 2019.