Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza
Začiatok:  21.06.2017 16:00
Koniec:  21.06.2017 19:00
Popis: 
Pozvánka

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

sa bude konať 21. júna 2017 (streda) o 16,00 hod.

v Klube ekonómov na Konventnej ul. 2 v Bratislave.

Srdečne pozývame!

Za výkonnú radu SSPOL

Ľubica Medvecká, predsedníčkaP R O G R A M

1. Otvorenie – privítanie hostí

2. Voľba mandátovej komisie

3. Voľba volebnej komisie

4. Voľba návrhovej komisie

5. Správa mandátovej komisie o počte prítomných

6. Správa o činnosti SSPOL za rok 2016

7. Správa o hospodárení SSPOL za rok 2016

8. Správa revíznej komisie o hospodárení SSPOL za rok 2016

9. Plán činnosti na rok 2017

10. Schválenie výšky členského na rok 2018

11. Voľby Výkonnej rady SSPOL a Revíznej komisie SSPOL

12. Diskusia

13. Oznámenie výsledkov volieb do VR a RK

14. Návrh a schválenie uznesenia z VČS

15. Záver schôdze spojený s občerstvením