!!!ZMENA!!! Terminológia francúzskeho trestného práva procesného a procedurálneho 03.05.2019 sa odkladá na jeseň 2019

EXKURZIA SSPOL Kedy: 25. mája 2019ODCHOD Z BRATISLAVY OSOBNÝMI VOZIDLAMIO 10.30 h. 1. 11.00 NÁVŠTEVA VČELÁRSKEHO SKANZENU V KRÁĽOVEJ PRI SENCI (VSTUPNÉ 1 EURO) 2. 13.00 NÁVŠTEVA KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIEV BOLDOGU Uzávierka prihlasovania: 10. mája 2019 Pozri: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza
Začiatok:  21.06.2017 16:00
Koniec:  21.06.2017 19:00
Popis: 
Pozvánka

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

sa bude konať 21. júna 2017 (streda) o 16,00 hod.

v Klube ekonómov na Konventnej ul. 2 v Bratislave.

Srdečne pozývame!

Za výkonnú radu SSPOL

Ľubica Medvecká, predsedníčkaP R O G R A M

1. Otvorenie – privítanie hostí

2. Voľba mandátovej komisie

3. Voľba volebnej komisie

4. Voľba návrhovej komisie

5. Správa mandátovej komisie o počte prítomných

6. Správa o činnosti SSPOL za rok 2016

7. Správa o hospodárení SSPOL za rok 2016

8. Správa revíznej komisie o hospodárení SSPOL za rok 2016

9. Plán činnosti na rok 2017

10. Schválenie výšky členského na rok 2018

11. Voľby Výkonnej rady SSPOL a Revíznej komisie SSPOL

12. Diskusia

13. Oznámenie výsledkov volieb do VR a RK

14. Návrh a schválenie uznesenia z VČS

15. Záver schôdze spojený s občerstvením