!!!ZMENA!!! Terminológia francúzskeho trestného práva procesného a procedurálneho 03.05.2019 sa odkladá na jeseň 2019

EXKURZIA SSPOL Kedy: 25. mája 2019ODCHOD Z BRATISLAVY OSOBNÝMI VOZIDLAMIO 10.30 h. 1. 11.00 NÁVŠTEVA VČELÁRSKEHO SKANZENU V KRÁĽOVEJ PRI SENCI (VSTUPNÉ 1 EURO) 2. 13.00 NÁVŠTEVA KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIEV BOLDOGU Uzávierka prihlasovania: 10. mája 2019 Pozri: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  LETNÁ ŠKOLA PREKLADU 2016 - PROGRAM
Začiatok:  28.10.2016 08:00
Koniec:  30.10.2016 14:30
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad

v spolupráci a s finančnou podporou Literárneho fondu,

LITA, autorskej spoločnosti

a

s podporou z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia
Vás pozývajú na 38. ročník Letnej školy prekladu

28. – 30. októbra 2016

Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, PiešťanyLetná škola prekladu 2016

Jazyková a kultúrna rozmanitosť v preklade a využitie nových technológiíProgram
Piatok 28. 10. 2016

8.00 Odchod autobusu z Bratislavy do Piešťan

10.00 – 10.40 Registrácia

10.40 – 11.00 Privítanie

Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL

Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL

JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ Literárneho fonduModeruje: Mgr. Oľga Ruppeldtová

PhDr. Martin Ďjovčoš, PhD:

Postavenie prekladateľa v spoločnosti: my a oni (?)

Milan Richter:

Goetheho Faust v slovenskom prekladeOBEDModeruje: Mgr. Miloš Švantner

JUDr. Martina Stašíková:

Preklad v oblasti divadla, literatúry a audiovízie

Doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.:

Literatúra pre deti v slovenskom preklade

RNDr. Radovan Garabík:

Využitie jazykových modelov na automatickú extrakciu prekladových ekvivalentov

Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS. PhD.:

Môžu hrať jazykové charakteristiky autora originálu pri preklade pragmaticky orientovaného textu významnú úlohu?VEČERAVečer: okrúhly stôl venovaný problémom prekladateľovSobota 29. 10. 2016

Moderuje: Mgr. Jozef Štefčík, PhD.

Nataša Procházková, PhD.:

Úloha kancelárie GR pre preklad na Slovensku

Mgr. Dominika Uhríková:

Errare humanum est, perseverare diabolicum

Monika Jurovčáková:

Jazyková a kultúrna rozmanitosť v preklade a využitie nových technológií

Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.: Synchrónny a diachrónny prístup k ekvivalentácii vybraných francúzskych termínov v slovenčineOBEDModeruje: Mgr. Miloš Švantner

Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.:

Rytmické posuny v preklade

Mgr. Emília Perez, PhD. a Mgr. Andrej Zahorák

Slovenské titulkovacie štandardy a nepočujúci divák

Mgr. Jozef Štefčík, PhD.:

Nové formy využitia viacjazyčných audiosprievodcov pre múzeá

Ing. Vladimír Benko, PhD:

Jazyková rozmanitosť vo webových korpusoch rodiny AraneaVEČERANedeľa 30. 10. 2016

Moderuje: Mgr. Oľga Ruppeldtová

doc. RNDr. Juraj Šebesta, CSc.:

Kto má prekladať vedeckú a odbornú literatúru (Zamyslenie nad Cenou Mateja Bela 2015 a 2016)

zástupca Sekcie pre umelecký preklad

Stav umeleckého prekladu na Slovensku – Cena Jána Hollého 2015

Slovo na záver
Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL

Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOLOBED13.30 Odchod autobusu z Piešťan do Bratislavy