Ďakujeme Vám za účasť na konferencii "PREKLAD Z/DO MÁLO ROZŠÍRENÝCH JAZYKOV
24. – 25. novembra 2017, prednášajúcim ďakujeme za inšpiratívne a podnetné príspevky, ako aj odborné diskusie.


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia v spolupráci s Literárnym fondom
Supported using public funding by Slovak Arts Council
Program 4. medzinárodnej konferencie Preklad z/do málo rozšírených jazykov nájdete v sekcii PODUJATIA
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza
Začiatok:  12.05.2016 16:00
Koniec:  12.05.2016 19:00
Popis: 


VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

Termín: 12. máj 2016 (štvrtok) o 16,00 hod.

Miesto: Klub ekonómov, Stravovacie a ubytovacie zariadenie Ekonomickej univerzity, Konventná 1, Bratislava
P R O G R A M


1.
Otvorenie – privítanie hostí - schválenie programu
2.
Voľba mandátovej komisie
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Správa mandátovej komisie o počte prítomných
5.
Správa o činnosti SSPOL za rok 2015
6.
Správa o hospodárení SSPOL za rok 2015
7.
Správa revíznej komisie o hospodárení SSPOL za rok 2015
8.
Plán činnosti na rok 2016
9.
Schválenie výšky členského na rok 2017
10.
Diskusia
11.
Návrh a schválenie uznesenia z VČS
12.
Záver schôdze spojený s občerstvením

Kontakt:

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Laurinská 2, P.O.BOX 200, 814 99 Bratislava 1

mobil: 0908 355 105

e-mail: infosspolsk@gmail.com