Medzinárodná federácia prekladateľov FIT ocenila slovenského prekladateľa za významný prínos v oblasti prekladu odbornej literatúry

Doc. RNDr. Juraj Šebesta, CSc. prevzal 3. augusta na Medzinárodnom kongrese FIT v Brisbane významné ocenenie – Cenu excelentnosti FIT 2017 za preklad odbornej literatúry.

Gratulujeme!

Rozhovor s doc. Jurajom Šebestom v Nočnej Pyramíde v Slovenskom rozhlase dňa 16.10.2017

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia, pozývame vás na 39. ročník LETNEJ ŠKOLY PREKLADU Téma: Tvorivosť v preklade a digitálna revolúcia Kedy: 27. – 29. októbra 2017 Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany. Pozri: Dokumenty/Prihláška,návratka 2017/Výzva pre prednášajúcich
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza
Začiatok:  12.05.2016 16:00
Koniec:  12.05.2016 19:00
Popis: 


VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

Termín: 12. máj 2016 (štvrtok) o 16,00 hod.

Miesto: Klub ekonómov, Stravovacie a ubytovacie zariadenie Ekonomickej univerzity, Konventná 1, Bratislava
P R O G R A M


1.
Otvorenie – privítanie hostí - schválenie programu
2.
Voľba mandátovej komisie
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Správa mandátovej komisie o počte prítomných
5.
Správa o činnosti SSPOL za rok 2015
6.
Správa o hospodárení SSPOL za rok 2015
7.
Správa revíznej komisie o hospodárení SSPOL za rok 2015
8.
Plán činnosti na rok 2016
9.
Schválenie výšky členského na rok 2017
10.
Diskusia
11.
Návrh a schválenie uznesenia z VČS
12.
Záver schôdze spojený s občerstvením

Kontakt:

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Laurinská 2, P.O.BOX 200, 814 99 Bratislava 1

mobil: 0908 355 105

e-mail: infosspolsk@gmail.com