Milá kolegyňa/Milý kolega, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % dane za rok 2017. Ak sa rozhodnete poukázať tieto finančné prostriedky na aktivity SSPOL, budeme veľmi radi. V tom prípade budete potrebovať tieto údaje: Údaje SSPOL ako prijímateľa 2 % dane: Názov: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Sídlo: Laurinská 2, 811 01 Bratislava (súpisné č. 780, orientačné č. 2) Právna forma: občianske združenie (701) IČO: 17323649 (SID nemáme) IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504/kód banky: 1100 (Tatra banka, a. s.) Poukázaním 2 % zo zaplatenej dane prispejete na spolufinancovanie aktivít SSPOL v roku 2018. Ďakujeme Vám a tešíme sa na spoločné stretnutia s Vami. Výkonná rada SSPOL


https://www.rte.ie/eile/brainstorm/2018/0222/942758-can-the-machines-speak-your-language/
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza
Začiatok:  12.05.2016 16:00
Koniec:  12.05.2016 19:00
Popis: 


VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

Termín: 12. máj 2016 (štvrtok) o 16,00 hod.

Miesto: Klub ekonómov, Stravovacie a ubytovacie zariadenie Ekonomickej univerzity, Konventná 1, Bratislava
P R O G R A M


1.
Otvorenie – privítanie hostí - schválenie programu
2.
Voľba mandátovej komisie
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Správa mandátovej komisie o počte prítomných
5.
Správa o činnosti SSPOL za rok 2015
6.
Správa o hospodárení SSPOL za rok 2015
7.
Správa revíznej komisie o hospodárení SSPOL za rok 2015
8.
Plán činnosti na rok 2016
9.
Schválenie výšky členského na rok 2017
10.
Diskusia
11.
Návrh a schválenie uznesenia z VČS
12.
Záver schôdze spojený s občerstvením

Kontakt:

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Laurinská 2, P.O.BOX 200, 814 99 Bratislava 1

mobil: 0908 355 105

e-mail: infosspolsk@gmail.com