Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza
Začiatok:  27.05.2015 16:00
Koniec:  27.05.2015 19:00
Popis:  Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1 tel. 0908 355 105 e-mail: infosspolsk@gmail.com


VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

Termín: 27. máj 2015 (streda) o 16,00 hod.

Miesto: Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, BratislavaP R O G R A M


1.
Otvorenie – privítanie hostí - schválenie programu
2.
Voľba mandátovej komisie
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Správa mandátovej komisie o počte prítomných
5.
Správa o činnosti SSPOL za rok 2014
6.
Správa o hospodárení SSPOL za rok 2014
7.
Správa revíznej komisie o hospodárení SSPOL za rok 2014
8.
Plán činnosti na rok 2015
9.
Schválenie výšky členského na rok 2016
10.
Diskusia
11.
Návrh a schválenie uznesenia z VČS
12.
Záver schôdze spojený s občerstvením