Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Letná škola prekladu 2013 - 35. ročník PROGRAM
Začiatok:  18.10.2013 08:00
Koniec:  20.10.2013 13:30
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad

v spolupráci a s finančnou podporou Literárneho fondu

a

s finančnou podporou

Ministerstva kultúry Slovenskej republikyVás pozývajú na 35. ročník Letnej školy prekladu

18. – 20. októbra 2013

Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, PiešťanyLetná škola prekladu 2013

Odkaz Antona Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy

– pri príležitosti 80. výročia jeho narodeniaProgram

Piatok 18. 10. 2013

8.00 Odchod autobusu z Bratislavy (z parkoviska pri Istropolise) do Piešťan

10.00 – 10.40 Registrácia
10.40 – 11.00 Privítanie
Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL
Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL
Mgr. Nataša Procházková, DGT v Bratislave
Zástupca Literárneho fonduModeruje: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

11.00 – 11.20 prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.: Anton Popovič vo svetle súčasnej translatológie

11.20 – 11.35 Diskusia

11.35 – 11.55 doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.: Popovičovo myslenie o preklade a vzdelávanie mladých prekladateľov

11.55 – 12.10 Diskusia12.10 – 13.10 OBEDModeruje: PhDr. Dáša Zvončeková

13.10 – 13.30 prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.: Aktuálne v jazyku a v jazykovej príprave prekladateľa

13.30 – 13.45 Diskusia

13.45 – 14.05 doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.: Má nám Popovič ešte dnes čo povedať? I.

14.05 – 14.25 PhDr. Martin Djovčoš, PhD.: Má nám Popovič ešte dnes čo povedať? II.

14.25 – 14.55 Diskusia

14.55 – 15.25 PRESTÁVKA

Moderuje: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

15.25 – 15.45 prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc.: Význam všeobecných, komunikačných a digitálnych kompetencií pre efektívne osvojenie cudzieho jazyka

15.45 – 16.00 Diskusia

16.00 – 16.20 prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.: Didaktika umeleckého prekladu

16.20 – 16.35 Diskusia

16.35 – 16.55 PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD.: Terminologická ne/gramotnosť a ne/kultúra na Slovensku

16.55 – 17.10 Diskusia

17.10 – 17.30 Mgr. Michal Dvorecký, PhD.: Pomalý koniec prekladov z nemčiny?

Príspevok k stavu nemčiny ako jazyka vedy v nemecky hovoriacich krajinách

17.30 – 17.45 Diskusia19.00 – 20.00 VEČERA20.00 Večer venovaný spomienkam na A. Popoviča a voľná diskusia.
Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková
doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc.: Popovič vedecky, Popovič osobne
PhDr. Mária Valentová: Anton Popovič a jeho translatologická škola: genealógia a charakteristické črty

Sobota 19. 10. 2013

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

9.30 – 9.50 Mgr. Katarína Koreňová: Súčasná prekladová literatúra pre deti a mládež z anglického jazyka – negatívne javy v tejto oblasti

9.50 – 10.05 Diskusia

10.05 – 10.25 Mgr. Eva Bubnášová, PhD.: Ako sme prekladali Andersena. Niekoľko poznámok k jeho prekladovej recepcii

10.25 – 10.40 Diskusia

10.40 – 11.00 PhDr. Katarína Zubácka: Ako Pandora a Popoluška prekladom o svoje atribúty prišli

11.00 – 11.15 Diskusia

11.15 – 11.35 Mgr. Nina Cingerová, PhD. – Mgr. Zuzana Lorková, PhD.: Problematika prekladu internetovej literatúry. Skúsenosti z workshopov prekladu ruskej internetovej literatúry

11.35 – 11.50 Diskusia12.00 – 13.00 OBEDModeruje: Mgr. Ľubica Medvecká

13.00 – 13.20 prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.: Slovenský preklad dnes – úvahy nad Cenou Jána Hollého a Cenou Mateja Bela

13.20 – 13.35 Diskusia

13.35 – 13.55 Mgr. Lucia Kozáková: Audiovizuálny preklad

13.55 – 14.10 Diskusia

14.10 – 14.30 Mgr. Emília Janecová, PhD.: Exotizácia a naturalizácia pri preklade dokumentu: čo (ne)povedia titulky

14.30 – 14.45 Diskusia

14.45 – 15.15 PRESTÁVKA

15.15 – 15.35 PaedDr. Oľga Wrede, PhD.: Právo – jazyk – translácia

15.35 – 15.50 Diskusia

15.50 – 16.10 Mgr. Jozef Štefčík, PhD.: Perspektívy tlmočenia on-line

16.10 – 16.25 Diskusia

16.25 – 16.45 Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.: Taktiky pre tvorbu časovej rezervy pri konzekutívnom tlmočení

16.45 – 17.05 PhDr. Mária Šimková: Prekladová literatúra v databázach Slovenského národného korpusu

17.05 – 17.15 Diskusia19.00 – 20.00 VEČERA

20.00 Diskusia o aktuálnych témach
Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková
Renáta Deáková: Šanca pre prekladateľov: projekt babylonsk.net
Mgr. Oľga Ruppeldtová, Mgr. Mirka Brezovská: Rada vlády pre kultúru, Štatút umelca, autorský zákon, a pod.Nedeľa 20. 10. 2013

Moderuje: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

9.30 – 9.50 prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.: O Proglase a jeho slovenských básnických prekladoch

9.50 – 10.05 Diskusia

10.05 – 10.25 Mgr. Ivana Hostová, PhD.: O prekladoch dvoch básní Sylvie Plathovej

10.25 – 10.40 Diskusia

10.40 – 11.00 Mgr. Ján Čakanek, PhD.: O verši Goetheho Fausta a jeho prekladovej realizácii

11.00 – 11.15 Diskusia

11.15 – 11.35 prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc.: Možnosti a hranice objektívnej kritiky prekladu lyrickej poézie

11.35 – 11.50 Diskusia

11.50 – 12.00 Slovo na záver
Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL
Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL12.00 – 13.00 OBED13.30 Odchod autobusu z Piešťan do Bratislavy.