Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Letná škola prekladu - 34. ročník
Začiatok:  26.10.2012 08:00
Koniec:  27.10.2012 17:00
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad

v spolupráci s Literárnym fondom

a s Európskou platformou pre umelecký preklad

s finančným prispením

Ministerstva kultúry SR
<><><><><><>
Vás pozývajú na

34. ročník Letnej školy prekladu

Termín: 26. – 27. október 2012

Miesto: Hotel Tilia, Kollárova 20, Pezinok

Názov:Kritický stav prekladu na Slovensku?

Modus vivendi a modus operandi v európskom kultúrnom priestore

<><><><><>
Účastnícky poplatok:

30 EUR pre členov SSPOL

60 EUR pre nečlenov a

10 EUR na jeden deň ambulantne.

V účastníckom poplatku na 2 dni je zahrnuté ubytovanie (1 noc), strava a náklady spojené s vydaním zborníka.

V účastníckom poplatku na 1 deň je zahrnutý obed a náklady na vydanie zborníka

V prípade záujmu zabezpečíme dopravu autobusom.
<><><><><>
Prihlášky: e-mailom:kcermakova@gmail.com a kópiu (cc)pošlite aj na info@sspol.sk,
poplatok uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu: 2661520504/1100 (Tatra banka).

Za záväznú prihlášku považujeme zaplatenie účastníckeho poplatku, počet účastníkov je obmedzený.
<><><>><>
Uzávierka prihlášok: 2. októbra 2012

Nezabudnite uviesť svoje meno a heslo LSP 2012 !!!


Informácie: kcermakova@gmail.com mobil: 0904 266 279 ( Katarína Čermáková, VR SSPOL)


<><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Letná škola prekladu 2012

Zoznam prednášajúcich :

Mgr. Ľudmila Adamová, PhD.: Výskumné sondy do oblasti prekladu slovenskej literatúry do cudzích jazykov - história, súčasnosť a budúcnosť(?)

PhDr. Katarína Bednárová, Mgr. Oľga Ruppeldtová, PhDr. Dáša Zvončeková: Preklad v európskom kultúrnom priestore

Mgr. Martin Djovčoš, PhD.: Kritické postavenie prekladateľa v spoločnosti? Kto, s kým, kde, ako a za koľko

Mgr. Michal Dvorecký, PhD.: Kritický stav prekladu na Slovensku alebo Kde by mohla slovenská translatológia pridať?

Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.: Preklad a tlmočenie v európskom kultúrnom priestore (nové výzvy a perspektívy)

Mgr. Emília Janecová, PhD. – Mgr. Ján Želonka: Preklad pre audiovizuálne médiá: výzva (nielen) pre akademické prostredie

Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.: Najfrekventovanejšie problémy pri ekvivalentácii vybraných francúzskych politologických a právnických textov EÚ

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.: Kritický stav prekladu na Slovensku? Modus vivendi a modus operandi (?) v súbehu Ceny Jána Hollého za preklad za rok 2011

Mgr. Zuzana Lorková: Úskalia prekladu ruských postmoderných textov

Mgr. Martin Mačura, PhD.: Aktuálny stav a perspektívy počítačom podporovaného prekladu

PhDr. Eva Palkovičová, PhD.: Čo sa prekladá/neprekladá zo španielčiny (a asi prečo)

Mgr. Zuzana Ursínyová: Preklad ako produkt „fit for purpose": udržateľnosť kvality a viacjazyčnosti prekladu v inštitúciách EÚ

Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS.: Etické konflikty pri preklade a tlmočení a profesijné etické kódexy

PhDr. Milan Žitný, CSc.: Severské literatúry v slovenskej kultúre