Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza 2011
Začiatok:  04.05.2011 16:00
Koniec:  04.05.2011 18:00
Popis:  Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskotoční v stredu 4. mája 2011 o 16.00 hod. v Klube spisovateľov na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave.

Program:
 1. Otvorenie – privítanie hostí a prítomných členov SSPOL – prof. Edita Gromová, PhD.
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa mandatovej komisie
 6. Správa o činnosti SSPOL za rok 2010 – PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD.
 7. Správa o hospodárení SSPOL za rok 2010 – Mgr. Katarína Čermáková
 8. Správa Revíznej komisie SSPOL – PhDr. Veronika Polóniová
 9. Plán práce na rok 2011 – PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD.
 10. VOĽBY
 11. Diskusia – rôzne
 12. Oznámenie výsledkov volieb
 13. Návrh a schválenie uznesení
 14. Záver schôdze spojený s občerstvením