Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:



NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročné zhromaždenie SSPOL
Začiatok:  22.04.2009 16:00
Koniec:  22.04.2009 18:00
Popis:  Program:
- Otvorenie
- Voľba mandátovej komisie
- Voľba volebnej komisie
- Voľba návrhovej komisie
- Správa o činnosti za rok 2008
- Správa o hospodárení za rok 2008
- Správa revíznej komisie
- Plán práce na rok 2009
- Správa mandátovej komisie
- Voľby
- Diskusia
- Prednáška
- Oznámenie výsledkov volieb
- Návrh a schválenie uznesenia
- Občerstvenie