Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa novej smernice legislatívy EU (GDPR) nájdete v časti "Dokumenty"


https://www.rte.ie/eile/brainstorm/2018/0222/942758-can-the-machines-speak-your-language/
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročné zhromaždenie SSPOL
Začiatok:  22.04.2009 16:00
Koniec:  22.04.2009 18:00
Popis:  Program:
- Otvorenie
- Voľba mandátovej komisie
- Voľba volebnej komisie
- Voľba návrhovej komisie
- Správa o činnosti za rok 2008
- Správa o hospodárení za rok 2008
- Správa revíznej komisie
- Plán práce na rok 2009
- Správa mandátovej komisie
- Voľby
- Diskusia
- Prednáška
- Oznámenie výsledkov volieb
- Návrh a schválenie uznesenia
- Občerstvenie