Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročné zhromaždenie SSPOL
Začiatok:  22.04.2009 16:00
Koniec:  22.04.2009 18:00
Popis:  Program:
- Otvorenie
- Voľba mandátovej komisie
- Voľba volebnej komisie
- Voľba návrhovej komisie
- Správa o činnosti za rok 2008
- Správa o hospodárení za rok 2008
- Správa revíznej komisie
- Plán práce na rok 2009
- Správa mandátovej komisie
- Voľby
- Diskusia
- Prednáška
- Oznámenie výsledkov volieb
- Návrh a schválenie uznesenia
- Občerstvenie