Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Knižný veľtrh "Svět knihy 2007" Praha
Začiatok:  04.05.2007 07:00
Koniec:  05.05.2007 20:00
Popis:  Svět knihy – Praha

P r o g r a m

P i a t o k – 4. mája 2007

7.00 hod. – odchod do Prahy z parkoviska pred Istropolisom na Trnavskom mýte 1 v Bratislave
12.30 hod. – príchod na Výstavisko – Praha
12.45 – 18.00 hod. – návšteva veľtrhu Svět knihy 2007 –vstupenky sa kúpia spoločne
18.00 hod. – odchod do Kladna, kde budeme ubytovaní v hoteli Kladno, večera nie je zabezpečená

S o b o t a – 5. mája 2006 (Kladno)

8.30 hod. – spoločné raňajky
9.30 hod. – odchod do PRAHY
10.00 hod. – návšteva veľtrhu Svět knihy vstupenky sa kúpia spoločne
16.00 hod. – ODCHOD do Bratislavy – odchod treba dodržať!!!

Poplatok:
členovia s ubytovaním 400,- Sk
členovia bez ubytovania 200,- Sk

SSPOL hradí: dopravu, ubytovanie vrátane raňajok, vstupné.

Prihlášky pošlite e-mailom alebo poštou či faxom do 27. apríla 2006.
Musia obsahovať meno, priezvisko, adresu, rodné číslo (kôli poisteniu) a číslo telefónu, resp. mailovú adresu.
V prípade veľkého záujmu výkonná rada vyberie účastníkov.
Správa bude na webovej stránke a okrem toho každý bude o akceptácii, príp. neakceptácii telefonický vyrozumený.
Po schválení účastnícky poplatok bude možné poslať na č. ú.: 2661520504/1100 alebo zaplatiť osobne.
Všetci účastníci musia byť poistení – poisťuje sa spoločne.

Oľga Duhanová, tel.: 5443 1294, 0905-983225