Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Slovenský národný korpus a jeho využívanie pre potreby umeleckého i odborného prekladu
Začiatok:  13.12.2006 16:00
Koniec:  13.12.2006 18:00
Popis:  SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PREKLADATEĽOV UMELECKEJ LITERATÚRY
Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1 tel./fax: 5443 12 94 mobil: 0904 / 171 166
e-mail: sspul@stonline.sk www.sspul.sk

Vás pozýva na Cyklus 4 prednášok

SÚČASNÝ SLOVENSKÝ JAZYK V UMELECKOM PREKLADE

1. prednáška na tému: Súčasná slovenská sociolingvistika a aktuálne otázky jazykovej kultúry vo všetkých oblastiach jazyka od slovnej zásoby cez morfológiu, syntax až po najnovšie trendy v slovenskom pravopise

doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, CSc.,
riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.,
vedúci Katedry slovenského jazyka FFUK

Kedy: 25. 10. 2006 o 16.00 hod.


2. prednáška na tému: Jazyk a štýly umeleckého prekladu

PhDr. Sibyla Mislovičová
vedecká tajomníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 22. 11. 2006 o 16.00 hod.


3. prednáška na tému:Súčasná slovenská lexikológia a lexikografia s prihliadnutím na tvorbu Slovníka súčasného slovenského jazyka a využívanie bohatej databázy súčasného jazyka pri tvorbe umeleckého prekladu

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.,
vedúca oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

Mgr. Alexandra Jarošová, CSc.,
vedúca grantového projektu Slovník súčasného slovenského jazyka
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 29. 11. 2006 o 16.00 hod.


4. prednáška na tému: Slovenský národný korpus a jeho využívanie pre potreby umeleckého i odborného prekladu (SNK)

PhDr. Mária Šimková,
vedúca oddelenia Slovenského národného korpusu
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 13. 12. 2006 o 16.00 hod.

Miesto konania prednášok: Seminárna miestnosť Univerzitnej knižnice, Klariská ul. (v priestoroch bývalej Pedagogickej knižnice na prízemí)

Po skončení každej prednášky voľná diskusia