Close

Aktuálne podujatia

Webinár Microsoft Excel pre prekladateľov

webinár cez aplikáciu Zoom

Dátum: 10.12.2020
Čas: 16:00-17:30

Tabuľkové procesory, čiže programy medzi ktoré patrí program Microsoft Excel, nie sú primárne určené na uskladňovanie textových dát, s ktorými zvyknú pracovať prekladatelia. Keďže sú však súčasťou štandardných kancelárskych balíkov, ktoré má každý predkladateľ nainštalované na svojom počítači, je prirodzené, že sa používajú aj na prácu s (jednoduchými) textovými databázami (napríklad glosármi).

Témy webinára:

Štruktúra dát súbore formátu XLSX (hárky, riadky, stĺpce) a ich atribúty.
Manipulácia s objektmi v hárku.
Formátovanie.
Abecedné usporiadanie.
Filtre.
Import a export dát (iné tabuľkové, procesory, textové procesory, formát TSV a CSV).
Korektúra pravopisu.

V závere webinára sa pokúsime odpovedať na otázky z publika.

Lektor: Ing. Vladimír Benko, PhD.

Cena: 20 eur
člen SSPOL neplatí


Prihláste sa na webinár tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuWejbFirGzOEWVmnjI6xZgXzqbxyVU2yoIg-qA-xCOPKgsw/viewform?fbclid=IwAR0hMdrqrnMWBbCrJIjn51ARD-eJQsvCnXCPxMscT899YsI_jvFMxZzvSUs

Na email Vám pošleme deň pred webinárom link, cez ktorý sa pripojíte.

Odporúčame sa vopred zaregistrovať na stránke https://zoom.us/ a stiahnuť si príslušnú aplikáciu.

Začiatok:

10.12.2020 16:00

Koniec:

10.12.2020 17:30