!!!ZMENA!!! Terminológia francúzskeho trestného práva procesného a procedurálneho 03.05.2019 sa odkladá na jeseň 2019

EXKURZIA SSPOL Kedy: 25. mája 2019ODCHOD Z BRATISLAVY OSOBNÝMI VOZIDLAMIO 10.30 h. 1. 11.00 NÁVŠTEVA VČELÁRSKEHO SKANZENU V KRÁĽOVEJ PRI SENCI (VSTUPNÉ 1 EURO) 2. 13.00 NÁVŠTEVA KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIEV BOLDOGU Uzávierka prihlasovania: 10. mája 2019 Pozri: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Prekladatelia
Späť
Ing. Ildikó Bottlíková
Kontaktné údaje:
Bydlisko: Novozámocká 586/74 941 07 Veľký Kýr
Telefón:
Fax:
Mobil: 0905 068 703
E-mail: info@ibpreklady.sk
Webová stránka:
Materinský jazyk: maďarský jazyk
Dĺžka praxe: 16 rokov
Odbor a miesto štúdia: Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Pracovisko: Novozámocká 586/74 941 07 Veľký Kýr
Telefón:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Webová stránka:
Znalosť jazykov: HU  SK  
Preklady z: HU  SK  
Preklady do: HU  SK  
Tlmočenie z/do:
Súdny prekladateľ: áno
Vedné odbory: právo, ekonómia, ekológia, cestovný ruch, kultúra
Užšia špecializácia: občianske právo, obchodné a finančné právo, trestné právo, pracovné právo, európske právo, medzinárodný obchod, financie, platobný styk, medzinárodná preprava a logistika, riadenie rizík, marketing, manažment, ľudské zdroje, informačné systémy a elektronický obchod
Iné dôležité informácie: