Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza SSPOL
Začiatok:  26.06.2019 16:00
Koniec:  26.06.2019 19:00
Popis:  Program: 1. Otvorenie – privítanie hostí – schválenie programu 2. Voľba mandátovej komisie – Mgr. S. Semaková 3. Voľba návrhovej komisie – doc. J. Šebesta, 4. Správa mandátovej komisie o počte prítomných 5. Správa o činnosti SSPOL za rok 2018 6. Správa o hospodárení SSPOL za rok 2018 7. Správa revíznej komisie o hospodárení SSPOL za rok 2018 – PhDr. Anna Šebestová, Mgr. Milada Pauleová 8. Plán činnosti na druhý polrok 2019 9. Diskusia 10. Návrh a schválenie uznesení z VČS 11. Záver schôdze spojený s gratuláciou jubilantom a občerstvením