!!!ZMENA!!! Terminológia francúzskeho trestného práva procesného a procedurálneho 03.05.2019 sa odkladá na jeseň 2019

EXKURZIA SSPOL Kedy: 25. mája 2019ODCHOD Z BRATISLAVY OSOBNÝMI VOZIDLAMIO 10.30 h. 1. 11.00 NÁVŠTEVA VČELÁRSKEHO SKANZENU V KRÁĽOVEJ PRI SENCI (VSTUPNÉ 1 EURO) 2. 13.00 NÁVŠTEVA KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIEV BOLDOGU Uzávierka prihlasovania: 10. mája 2019 Pozri: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu
Začiatok:  06.04.2019 09:00
Koniec:  06.04.2019 13:00
Popis:  v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre anglický jazyk, externý prekladateľ pre Súdny dvor Európskej únie, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov https://www.facebook.com/pravnypreklad Cena: 70,- € Program seminára (okruhy tém): 1. law of torts a jeho ekvivalent v slovenskom práve 2. zmluvné a mimozmluvné záväzky 3. zodpovednosť za škodu a jej predpoklady, porušenie povinnosti 4. subjektívna a objektívna zodpovednosť 5. okolnosti vylučujúce zodpovednosť a limitácia zodpovednosti 6. náhrada škody v kontinentálnom a anglo-americkom práve 7. bezdôvodné obohatenie a jeho vydanie --------- Prínos seminára: - poskytnutie praktického pohľadu na jednotlivé inštitúty kategórie law of torts, contractual damages a ich obdobnú právnu úpravu v našom právnom prostredí - systematický prehľad terminológie zodpovednosti za škodu a náhrady škody - konzultácie o problematických otázkach z pohľadu terminológie a práva, dôraz na spätnú väzbu