Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Terminológia francúzskeho trestného práva procesného a procedurálneho
Začiatok:  03.05.2019 13:00
Koniec:  03.05.2019 18:00
Popis:  Miesto konania: Bratislava, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1 5-hodinový seminár ponúka bezprostrednú prezentáciu a analýzu francúzskeho procesného a procedurálneho práva. (Materiálne právo len ad hoc.) Na prvý pohľad sú tieto prídavné mená akoby synonymá, ale obsah seminára bude demonštrovať opak. Seminár reflektuje dlhoročnú odbornú jazykovú a súdno-prekladateľskú prax garantov, ale aj spoločenské zmeny, migráciu, nový charakter trestných činov atď. Kodifikácia dlho platného Napoleonovho Code Pénal vlastne odštartovala nevyhnutný proces polysémie, ktorou jazyk reaguje na spoločenský, politický, medzinárodný vývoj a úroveň a rozsah kriminality. A práve fenomén synchrónneho a diachrónneho skúmania môže zrýchliť a upevniť myšlienkové a vedomostné asociácie, a teda pomôcť osvojiť avizovanú problematiku. Sekundárny cieľ seminára: rozlíšiť a porovnať systém súdov a prokuratúry v SR a vo Francúzsku, ich kompetencií, kríženie významov slov, vychádzajúc po r. 1989 z dvoch rôznych spoločenských systémov. Cieľové skupiny: kandidáti na súdnych tlmočníkov a prekladateľov, mladí prekladatelia špecializujúci sa na právnu terminológiu, bakalári a magistri súvisiacich jazykových a právnických odborov, adepti na prácu v štruktúrach Európskej únie, resp. v štátnej správe. Každý lektor bude prednášať dve hodiny, po každom vystúpení lektora bude približne 25-minútová diskusia. Odborní garanti seminára: prof. PhDr. Peter Kopecký, CSc., Katedra translatológie FF UKF v Nitre, člen VR SSPOL Dr. Frédéric Delaneuville, PhD., Fakulta manažmentu UK v Bratislave, člen Riadiaceho výboru Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu. Poplatok za kurz 50 eur uhrádzajte na č. účtu SK08 1100 0000 0026 6152 0504, v správe pre prijímateľa treba uviesť heslo „pravny preklad FJ“ a Vase meno a priezvisko. Prosíme Vás posielať prihlášky emailom na infosspolsk@gmail.com Uzávierka prihlášok: 26. apríl 2019