Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad (GR pre preklad) pripravuje uverejnenie novej výzvy na predkladanie ponúk na prekladateľské služby (viac informácií nájdete v predbežnom oznámení). V záujme poskytnutia informácií o tejto výzve a vytvorenia priestoru na otázky pre potenciálnych záujemcov organizuje GR pre preklad informačné stretnutia vo väčšine hlavných miest EÚ (program stretnutí nájdete na našom webovom sídle). Na Slovensku sa takéto informačné stretnutie uskutoční 6. júna 2019 od 10.00 do 12.30 v Európskom informačnom centre na Palisádach 29 v Bratislave. Od 14.00 do 16.00 naň nadviaže stretnutie so zástupcami slovenského prekladateľského odboru. Program nájdete v prílohe. Na obe časti programu sa môžete zaregistrovať na tejto adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/trad19_bratislava. K dispozícii je 45 miest. Registrácie sa budú prijímať v poradí, v akom sa zaregistrujete. Z jednej spoločnosti či organizácie sa môžu zúčastniť najviac dve osoby, aby sa na stretnutí mohlo zúčastniť čo najviac záujemcov o poskytovanie prekladateľských služieb. Radi by sme Vás požiadali, aby ste o tomto stretnutí informovali svoje profesionálne kontakty/svojich členov. Ak máte otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk, napíšte na adresu DGT-FL-TRAD-19@ec.europa.eu. Upozorňujeme, že z právnych dôvodov sa odpovede budú poskytovať až po uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré sa predpokladá okolo 20. mája 2019. Otázky o popoludňajšej časti stretnutia môžete posielať na adresu DGT-Bratislava@ec.europa.eu.


Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  14. konferencia Slovenskej terminologickej siete
Začiatok:  15.11.2018 09:00
Koniec:  15.11.2018 16:30
Popis:  PROGRAM Moderátori: Emília Andrejová, Pavol Magyar 9:00 – 9:25 Registrácia 9:30 – 9:45 Privítanie a otvorenie konferencie Jozef ŠTEFÁNIK, vedúci slovenského prekladateľského odboru, Generálne riaditeľstvo pre preklad, EK 09:45 – 10:10 Od strojových prekladov k umelej inteligencii? Daniel KLUVANEC, Generálne riaditeľstvo pre preklad, EK 10:15 – 10:35 Mobilné jazykové aplikácie na slovenskom trhu a ich perspektívy. Pilotný projekt „Audiosprievodca“ Jozef ŠTEFČÍK, Fakulta aplikovaných jazykov, Katedra jazykovedy a translatológie, Ekonomická univerzita v Bratislave 10:40 –11:10 Medzijazyková ekvivalentácia terminológie z oblasti migrácie Adela BÖHMEROVÁ, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiFUK Soňa OBOŇOVÁ, Medzinárodná organizácia pre migráciu 11:15 – 11:30 Prestávka na kávu 11:30 – 11:50 Regulárne výrazy: ako zefektívniť a skvalitniť preklad Matej VLAČIHA, prekladateľ, Generálne riaditeľstvo pre preklad, EK 11:55 – 12:15 Dvojjazyčné paralelné korpusy Radovan GARABÍK, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra 12:20 – 12:40 Projekt Aranea Vladimír BENKO, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie UK v Bratislave 12:45 – 14:15 Prestávka na obed 14:15 – 15:45 • Diskusný panel Externý preklad pre inštitúcie EÚ Diskutujú: M. ADAMIŠ, S. SKAČKOV (GR pre preklad, EK), P. TVAROŽEK (GR pre preklady, EP) Moderuje: A. WARD (GR pre preklad, EK) Aktívna účasť externých prekladateľov a agentúr vítaná. súbežne • Jazykovo-terminologický workshop v skupinách 15:45 – 16:15 Záverečná prezentácia výsledkov a ukončenie konferencie 16:30 Čaša vína