Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  14. konferencia Slovenskej terminologickej siete
Začiatok:  15.11.2018 09:00
Koniec:  15.11.2018 16:30
Popis:  PROGRAM Moderátori: Emília Andrejová, Pavol Magyar 9:00 – 9:25 Registrácia 9:30 – 9:45 Privítanie a otvorenie konferencie Jozef ŠTEFÁNIK, vedúci slovenského prekladateľského odboru, Generálne riaditeľstvo pre preklad, EK 09:45 – 10:10 Od strojových prekladov k umelej inteligencii? Daniel KLUVANEC, Generálne riaditeľstvo pre preklad, EK 10:15 – 10:35 Mobilné jazykové aplikácie na slovenskom trhu a ich perspektívy. Pilotný projekt „Audiosprievodca“ Jozef ŠTEFČÍK, Fakulta aplikovaných jazykov, Katedra jazykovedy a translatológie, Ekonomická univerzita v Bratislave 10:40 –11:10 Medzijazyková ekvivalentácia terminológie z oblasti migrácie Adela BÖHMEROVÁ, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiFUK Soňa OBOŇOVÁ, Medzinárodná organizácia pre migráciu 11:15 – 11:30 Prestávka na kávu 11:30 – 11:50 Regulárne výrazy: ako zefektívniť a skvalitniť preklad Matej VLAČIHA, prekladateľ, Generálne riaditeľstvo pre preklad, EK 11:55 – 12:15 Dvojjazyčné paralelné korpusy Radovan GARABÍK, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra 12:20 – 12:40 Projekt Aranea Vladimír BENKO, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie UK v Bratislave 12:45 – 14:15 Prestávka na obed 14:15 – 15:45 • Diskusný panel Externý preklad pre inštitúcie EÚ Diskutujú: M. ADAMIŠ, S. SKAČKOV (GR pre preklad, EK), P. TVAROŽEK (GR pre preklady, EP) Moderuje: A. WARD (GR pre preklad, EK) Aktívna účasť externých prekladateľov a agentúr vítaná. súbežne • Jazykovo-terminologický workshop v skupinách 15:45 – 16:15 Záverečná prezentácia výsledkov a ukončenie konferencie 16:30 Čaša vína