Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa novej smernice legislatívy EU (GDPR) nájdete v časti "Dokumenty"


Meet Central Europe 29.10.2018 00:00-31.10.2018 00:00 MCE2018 je stredoeurópska regionálna konferencia o jazykovom priemysle, ktorú vytvorili štyri národné asociácie LSP. AATC, ACTA, ATCSK a Proford vám prinášajú jednoročné stretnutie pre zákazníkov a dodávateľov jazykových služieb 10 a viac jazykov strednej a východnej Európy. Meet Central Europe 2018. Budapest Music Center (BMC) Mátyás utca 8. 1093 Budapest Registrácia tu: https://www.eventbrite.com/e/meet-central-europe-tickets-43340169614 /
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  14. konferencia Slovenskej terminologickej siete
Začiatok:  15.11.2018 09:00
Koniec:  15.11.2018 16:30
Popis:  PROGRAM Moderátori: Emília Andrejová, Pavol Magyar 9:00 – 9:25 Registrácia 9:30 – 9:45 Privítanie a otvorenie konferencie Jozef ŠTEFÁNIK, vedúci slovenského prekladateľského odboru, Generálne riaditeľstvo pre preklad, EK 09:45 – 10:10 Od strojových prekladov k umelej inteligencii? Daniel KLUVANEC, Generálne riaditeľstvo pre preklad, EK 10:15 – 10:35 Mobilné jazykové aplikácie na slovenskom trhu a ich perspektívy. Pilotný projekt „Audiosprievodca“ Jozef ŠTEFČÍK, Fakulta aplikovaných jazykov, Katedra jazykovedy a translatológie, Ekonomická univerzita v Bratislave 10:40 –11:10 Medzijazyková ekvivalentácia terminológie z oblasti migrácie Adela BÖHMEROVÁ, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FiFUK Soňa OBOŇOVÁ, Medzinárodná organizácia pre migráciu 11:15 – 11:30 Prestávka na kávu 11:30 – 11:50 Regulárne výrazy: ako zefektívniť a skvalitniť preklad Matej VLAČIHA, prekladateľ, Generálne riaditeľstvo pre preklad, EK 11:55 – 12:15 Dvojjazyčné paralelné korpusy Radovan GARABÍK, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra 12:20 – 12:40 Projekt Aranea Vladimír BENKO, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie UK v Bratislave 12:45 – 14:15 Prestávka na obed 14:15 – 15:45 • Diskusný panel Externý preklad pre inštitúcie EÚ Diskutujú: M. ADAMIŠ, S. SKAČKOV (GR pre preklad, EK), P. TVAROŽEK (GR pre preklady, EP) Moderuje: A. WARD (GR pre preklad, EK) Aktívna účasť externých prekladateľov a agentúr vítaná. súbežne • Jazykovo-terminologický workshop v skupinách 15:45 – 16:15 Záverečná prezentácia výsledkov a ukončenie konferencie 16:30 Čaša vína