Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  seminár O najčastejších nedostatkoch prekladov odbornej literatúry
Začiatok:  05.12.2018 15:30
Koniec:  05.12.2018 17:00
Popis:  Seminár je zameraný na opakujúce sa chyby v oblasti lexiky (najmä otázky prekladu, preberania a adaptácie cudzojazyčných termínov), morfológie, syntaxe aj pravopisu v prekladoch odbornej literatúry. Miesto konania: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 V1 – spoločenská miestnosť Termín konania: 5. 12. 2018 o 15.30 h Lektorka: PhDr. Sibyla Mislovičová Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Panská 26, Bratislava