Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad (GR pre preklad) pripravuje uverejnenie novej výzvy na predkladanie ponúk na prekladateľské služby (viac informácií nájdete v predbežnom oznámení). V záujme poskytnutia informácií o tejto výzve a vytvorenia priestoru na otázky pre potenciálnych záujemcov organizuje GR pre preklad informačné stretnutia vo väčšine hlavných miest EÚ (program stretnutí nájdete na našom webovom sídle). Na Slovensku sa takéto informačné stretnutie uskutoční 6. júna 2019 od 10.00 do 12.30 v Európskom informačnom centre na Palisádach 29 v Bratislave. Od 14.00 do 16.00 naň nadviaže stretnutie so zástupcami slovenského prekladateľského odboru. Program nájdete v prílohe. Na obe časti programu sa môžete zaregistrovať na tejto adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/trad19_bratislava. K dispozícii je 45 miest. Registrácie sa budú prijímať v poradí, v akom sa zaregistrujete. Z jednej spoločnosti či organizácie sa môžu zúčastniť najviac dve osoby, aby sa na stretnutí mohlo zúčastniť čo najviac záujemcov o poskytovanie prekladateľských služieb. Radi by sme Vás požiadali, aby ste o tomto stretnutí informovali svoje profesionálne kontakty/svojich členov. Ak máte otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk, napíšte na adresu DGT-FL-TRAD-19@ec.europa.eu. Upozorňujeme, že z právnych dôvodov sa odpovede budú poskytovať až po uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré sa predpokladá okolo 20. mája 2019. Otázky o popoludňajšej časti stretnutia môžete posielať na adresu DGT-Bratislava@ec.europa.eu.


Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Trestné právo procesné v preklade (nemčina – slovenčina)
Začiatok:  24.11.2018 09:00
Koniec:  24.11.2018 14:00
Popis:  Workshop k špecifikám prekladu právnych textov trestného práva procesného v jazykovom páre nemčina – slovenčina. Workshop je určený prednostne záujemcom, ktorí nemajú dostatočné znalosti z oblasti právneho jazyka a terminológie, resp. skúsenosti s prekladom právnych textov. Účastníci workshopu sa oboznámia so základnou terminológiou nevyhnutnou pre preklad právnych textov z oblasti trestného práva procesného, ako i so zaužívanými formuláciami, ktoré sú pre tieto textové žánre príznačné zo štylistického hľadiska. V rámci workshopu budú účastníci oboznámení so základnou odbornou literatúrou k danej problematike, ako aj relevantnými odkazmi na nemecké a slovenské internetové zdroje. Lektorka: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Katedra germanistiky FF UKF v Nitre/Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre