Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Trestné právo procesné v preklade (nemčina – slovenčina)
Začiatok:  24.11.2018 09:00
Koniec:  24.11.2018 14:00
Popis:  Workshop k špecifikám prekladu právnych textov trestného práva procesného v jazykovom páre nemčina – slovenčina. Workshop je určený prednostne záujemcom, ktorí nemajú dostatočné znalosti z oblasti právneho jazyka a terminológie, resp. skúsenosti s prekladom právnych textov. Účastníci workshopu sa oboznámia so základnou terminológiou nevyhnutnou pre preklad právnych textov z oblasti trestného práva procesného, ako i so zaužívanými formuláciami, ktoré sú pre tieto textové žánre príznačné zo štylistického hľadiska. V rámci workshopu budú účastníci oboznámení so základnou odbornou literatúrou k danej problematike, ako aj relevantnými odkazmi na nemecké a slovenské internetové zdroje. Lektorka: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Katedra germanistiky FF UKF v Nitre/Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre