Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Preklad z/do málo rozšírených jazykov
Začiatok:  24.11.2017 09:00
Koniec:  25.11.2017 14:00
Popis:  Program 4. medzinárodnej konferencie Preklad z/do málo rozšírených jazykov Téma: Jazyk ako kultúrne dedičstvo 24. a 25. 11. 2017, Hotel Premium, Priekopy 20/A, Bratislava Piatok 24. novembra 2017 (doobeda moderuje doc. PhDr. P. Kopecký, popoludní Mgr. J. Štefčík, PhD.) 9.30 Registrácia 10.00 Príhovor predsedu VR SSPOL Mgr. J. Štefčíka, PhD. 10.05 Jazyk práva málo rozšírených jazykov ako odraz kultúrnych hodnôt a noriem verzus globalizácia a internacionalizácia právnych systémov (doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.) 10.35 Slovenské a české korpusy (Ing. Vladimír Benko, PhD.) 11.05 Prestávka na kávu 11.15 Le français langue de travail de l’Union européenne (Francúzština ako pracovný jazyk Európskej únie) (Frédéric Delaneuville, PhD.) 11.45 Neverbálna zložka komunikácie a jej právo na preklad a tlmočenie (Mgr. Vítězslav Vilímek, Dis. PhD.) 12.30 Obedňajšia prestávka 13.30 Tzv. malé jazyky a stratégia propagácie slovenskej literatúry v zahraničí (PhDr. Daniela Humajová) 14.00 Prestávka na kávu 14.10 Panelová diskusia na tému faktov a mýtov o preklade s informáciou Mgr. Ľubice Medveckej o zasadnutí FIT v Brisbane a ocenením doc. RNDr. Juraja Šebestu, PhD., Cenou excelentnosti FIT 2017 za preklad odbornej literatúry (moderátorka PhDr. Anna Šebestová) 16.10 Posedenie pri poháriku vína Sobota 25. novembra 2017 – Medzinárodný deň prekladu (moderuje Mgr. Mária Oravcová Orlíková) 10.00 Překladatelem bez slovníku – příklad lotyštiny (Mgr. Michal Škrabal, PhD.) 10.30 Informácia o pripravovanom francúzsko-slovenskom odbornom slovníku z oblasti živočíšnej výroby (doc. PhDr. Peter Kopecký) a informácia o ocenenom Slovníku roka Ľubora Králika v Prahe (Mgr. Ľubica Medvecká) 11.00 Prestávka na kávu 11.10 Príspevok zastúpenia EK v Bratislave: Brexit a pozícia angličtiny v inštitúciách EÚ (Mgr. Pavol Magyar) 11.40 Má diplomatické tlmočenie právo na samostatnú existenciu? (Mgr. Lizaveta Madej) 12.10 Príhovor predsedníčky VR SSPUL PhDr. Oľgy Ruppeldtovej 12.20 Blahoželanie jubilantom pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu 12.30 Obed