Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad (GR pre preklad) pripravuje uverejnenie novej výzvy na predkladanie ponúk na prekladateľské služby (viac informácií nájdete v predbežnom oznámení). V záujme poskytnutia informácií o tejto výzve a vytvorenia priestoru na otázky pre potenciálnych záujemcov organizuje GR pre preklad informačné stretnutia vo väčšine hlavných miest EÚ (program stretnutí nájdete na našom webovom sídle). Na Slovensku sa takéto informačné stretnutie uskutoční 6. júna 2019 od 10.00 do 12.30 v Európskom informačnom centre na Palisádach 29 v Bratislave. Od 14.00 do 16.00 naň nadviaže stretnutie so zástupcami slovenského prekladateľského odboru. Program nájdete v prílohe. Na obe časti programu sa môžete zaregistrovať na tejto adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/trad19_bratislava. K dispozícii je 45 miest. Registrácie sa budú prijímať v poradí, v akom sa zaregistrujete. Z jednej spoločnosti či organizácie sa môžu zúčastniť najviac dve osoby, aby sa na stretnutí mohlo zúčastniť čo najviac záujemcov o poskytovanie prekladateľských služieb. Radi by sme Vás požiadali, aby ste o tomto stretnutí informovali svoje profesionálne kontakty/svojich členov. Ak máte otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk, napíšte na adresu DGT-FL-TRAD-19@ec.europa.eu. Upozorňujeme, že z právnych dôvodov sa odpovede budú poskytovať až po uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré sa predpokladá okolo 20. mája 2019. Otázky o popoludňajšej časti stretnutia môžete posielať na adresu DGT-Bratislava@ec.europa.eu.


Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie: 
Správa o projekte: FIT
Začiatok:  01.01.2017 00:00
Koniec:  31.12.2017 00:00
Popis: 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
FPU Logo
XXI. kongres Medzinárodnej federácie prekladateľov FIT

Brisbane 1. – 5. august 2017

Správa o projekte

Zámerom projektu bolo zabezpečiť SSPOL postavenie aktívneho člena Medzinárodnej federácie prekladateľov FIT a zapojenie SSPOL do medzinárodnej prekladateľskej komunity. Úhrada členského príspevku FIT a účasť na XXI. kongrese FIT v tomto roku umožnila nadviazanie nových kontaktov a priniesla nové podnety pre ďalšie obdobie. Účastníci kongresu mali príležitosť aj na neformálne kontakty s kolegami z členských spoločností počas prestávok a plavbe loďou Kookabarra a pri stretnutiach s obyvateľmi mesta a kolegami aj mimo programu kongresu spoznať miestnu kultúru.

Kongresu sa zúčastnila predsedníčka Ľubica Medvecká. Stretnutia s členmi pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu, na Letnej škole prekladu, na konferencii Preklad z/do málo rozšírených jazykov, na výročnej členskej schôdzi, budú príležitosťou na odovzdanie informácií získaných na kongrese.

Štatutárny kongres FIT sa konal za účasti viac ako 50 delegácií z členských asociácií združených vo FIT. Program: hodnotenie činnosti za obdobie 2014 – 2017, úprava štatútu a rozsahu kompetencií volených zástupcov FIT, predstavenie vízie na ďalšie obdobie, voľby, hlasovanie o mieste budúceho kongresu v 2020 (Kuba).

Počas troch rokov od kongresu v Berlíne sa udiali viaceré dôležité udalosti podporujúce spoluprácu FIT s OSN a EÚ:

Rezolúcia OSN A/71/L.68 o uznaní úlohy profesionálneho prekladu pri spájaní národov a pri podpore mieru, porozumenia a rozvoja a o vyhlásení 30. septembra za Medzinárodný deň prekladu (IDT) bola prijatá na 71. zasadaní Valného zhromaždenia OSN 24. mája 2017. Vyhlásený Medzinárodný týždeň nepočujúcich (IWD) pripomína význam znakového jazyka. V roku 2017 bude FIT spolupracovať s EK a EÚ na spoločnej oslave Medzinárodného dňa prekladu (IDT) a Európskeho dňa jazykov (EDL).

Témou kongresu bolo „Narušenie a rozmanitosť“ (Disruption and Diversification). Prezentácie boli zamerané okrem iného najmä na úlohy prekladu a tlmočenia pri rozvoji jazyka, preklad a zachovanie minoritných kultúr, preklad a lokalizácia ako motor globalizácie, postavenie prekladateľa, úloha prekladateľa v rôznom prostredí, využitie nových technológií. V prvej časti usporiadajúca austrálska asociácia predstavila ukážku domorodej kultúry, osudy a prácu tlmočníkov jazykov pôvodných obyvateľov Austrálie.

V programe odznelo viac ako 100 prezentácií, cca 14 panelovách diskusií a workshopov, hlavné prednášky predniesli: prof. Anthony Pym, prof. Jemina Napier, Dr. Glenn Flores, dr. Sara Kendzior, prof. Michael Cronin.

Medzinárodná federácia prekladateľov FIT ocenila slovenského prekladateľa za významný prínos v oblasti prekladu odbornej literatúry. Docent RNDr. Juraj Šebesta, CSc., prevzal 3. augusta významné ocenenie - Cenu excelentnosti FIT 2017 za preklad odbornej literatúry. Porota ocenila celoživotné dielo dr. Šebestu, veľký počet preložených a publikovaných titulov, preklad vysoko odbornej literatúry a popularizáciu mnohých odborov vedy a techniky, riešenie terminologických výziev v textoch so špecializovanou terminológiou, odovzdávanie skúseností v rámci prekladateľskej komunity.

FIT združuje viac ako 100 prekladateľských spoločností z celého sveta.