Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Medzinárodný deň prekladu
Začiatok:  30.09.2017 00:00
Koniec:  30.09.2017 00:00
Popis: 
Preklad a rozmanitosť

V našom digitálnom svete výrobok alebo služba sa často uvádza na trh v mnohých krajinách a informácia o nich sa okamžite poskytuje cezhranične. Neželáme si však, aby iné spoločenstvá uplatňovali na nás ich spôsob myslenia. Ako súvisí preklad so želaním mať ku všetkému prístup a zachovať rozmanitosť?

Kultúrna rozmanitosť je úzko previazaná s jazykovou rozmanitosťou. Preklad je dôležitý tak pre zachovanie kultúry ako aj pre získavanie poznatkov z kultúry.

Globalizácia prináša väčšiu medzinárodnú spoluprácu, negatívom však môže byť zjednocovanie kultúr a následné ohrozenie rozmanitosti. V snahe získať čo najlepší prístup na svetové trhy, pri preklade tovarov a služieb sa prihliada skôr na kultúru krajiny ich umiestnenia ako na kultúru krajiny ich pôvodu. Tento typ prekladu, lokalizácia, tak podporuje rozmanitosť.

Jazyk prestupuje fyzické bariéry ako vzdialenosť, hranice a čas. Inak ako pri lokalizácii je to pri preklade literatúry a iných produktov, ktoré odrážajú kultúrne špecifiká, napríklad pri titulkovaní alebo dabingu zahraničných filmov. Na rozdiel od lokalizácie, typickým cieľom tohto typu prekladu je sprístupniť zdrojovú kultúru a sprostredkovaním skúsenosti inej kultúry cez vlastný jazyk umožniť prístup k lokálnym a alternatívnym názorom na svet.

Lokalizácia aj preklad, ktorý zohľadňuje špecifiká zdrojového jazyka, predstavujú intelektuálnu výzvu; v žiadnom prípade sa nejedná o mechanické spájanie slov a slovných spojení dvoch jazykov. Iba skúsení prekladatelia – ľudské bytosti dokážu pri oboch týchto typoch prekladov uplatniť tvorivosť, ktorá pomáha zachovať našu vlastnú kultúru a prenášať skúsenosti iných kultúr.

Ktorákoľvek kultúra sveta má mať kontrolu nad svojím osudom. Podporovaním rozmanitosti kultúr a jazykov vyjadrujeme vieru v lepší a viacfarebný svet, v ktorom bude veľa možností na vzdelávanie sa, rast a zdieľanie pokojnej vízie pre ľudstvo na základe vzájomného rešpektu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu 2017 ďakujeme prekladateľom za ich príspevok k rozmanitosti.

Členstvo v Medzinárodnej federácii prekladateľov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

FPU Logo