Milé kolegyne a milí kolegovia, do nového roku 2018 Vám prajeme veľa vydarených prekladov, spokojnosť v osobnom živote, a najmä pevné zdravie!
V dňoch 10. – 13. mája 2018 sa v Prahe koná 24. medzinárodný knižný veľtrh Svět knihy. Podarilo sa nám zarezervovať nocľah z 11. na 12. mája 2018 – 10 dvojposteľových izieb v Hoteli Aréna v Prahe. Nocľah na 1 osobu vychádza na 27,50 eura, teda 1 noc v dvojposteľovej izbe 55 eur. Prosíme záujemcov, aby sa záväzne prihlásili na túto e-mailovú adresu: infosspolsk@gmail.com do 31. januára 2018. Ubytovanie, vstupné na výstavisko aj dopravu vlakom si každý účastník hradí sám. Zároveň všetkých členov prosíme, aby na uvedenú e-mailovú adresu nahlasovali každú zmenu poštovej a e-mailovej adresy, ako aj telefónneho čísla.

Milý kolega/kolegyňa,
v júni 2017 výročná členská schôdza odsúhlasila členské na rok 2018 vo výške 50,00 EUR/rok. Členovia narodení v roku 1953 a skôr (nad 65 rokov), ZŤP (nad 50 %) a na MD platia znížený príspevok 10,00 EUR/rok. Členský príspevok uhraďte do 28. februára 2018 prevodom na účet SSPOL vedený v Tatra Banke, a. s., č. účtu IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504; KS 0308. V správe pre príjemcu uveďte Vaše meno, členské a roky, za ktoré členské uhrádzate (členské za roky 2015, 2016 a 2017 bolo vo výške 30,00 EUR/rok, znížené členské – 5,00 EUR/rok). Netýka sa to nových členov, ktorí sumu 50,00 EUR/rok už uhradili koncom roka 2017.
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Medzinárodný deň prekladu
Začiatok:  30.09.2017 00:00
Koniec:  30.09.2017 00:00
Popis: 
Preklad a rozmanitosť

V našom digitálnom svete výrobok alebo služba sa často uvádza na trh v mnohých krajinách a informácia o nich sa okamžite poskytuje cezhranične. Neželáme si však, aby iné spoločenstvá uplatňovali na nás ich spôsob myslenia. Ako súvisí preklad so želaním mať ku všetkému prístup a zachovať rozmanitosť?

Kultúrna rozmanitosť je úzko previazaná s jazykovou rozmanitosťou. Preklad je dôležitý tak pre zachovanie kultúry ako aj pre získavanie poznatkov z kultúry.

Globalizácia prináša väčšiu medzinárodnú spoluprácu, negatívom však môže byť zjednocovanie kultúr a následné ohrozenie rozmanitosti. V snahe získať čo najlepší prístup na svetové trhy, pri preklade tovarov a služieb sa prihliada skôr na kultúru krajiny ich umiestnenia ako na kultúru krajiny ich pôvodu. Tento typ prekladu, lokalizácia, tak podporuje rozmanitosť.

Jazyk prestupuje fyzické bariéry ako vzdialenosť, hranice a čas. Inak ako pri lokalizácii je to pri preklade literatúry a iných produktov, ktoré odrážajú kultúrne špecifiká, napríklad pri titulkovaní alebo dabingu zahraničných filmov. Na rozdiel od lokalizácie, typickým cieľom tohto typu prekladu je sprístupniť zdrojovú kultúru a sprostredkovaním skúsenosti inej kultúry cez vlastný jazyk umožniť prístup k lokálnym a alternatívnym názorom na svet.

Lokalizácia aj preklad, ktorý zohľadňuje špecifiká zdrojového jazyka, predstavujú intelektuálnu výzvu; v žiadnom prípade sa nejedná o mechanické spájanie slov a slovných spojení dvoch jazykov. Iba skúsení prekladatelia – ľudské bytosti dokážu pri oboch týchto typoch prekladov uplatniť tvorivosť, ktorá pomáha zachovať našu vlastnú kultúru a prenášať skúsenosti iných kultúr.

Ktorákoľvek kultúra sveta má mať kontrolu nad svojím osudom. Podporovaním rozmanitosti kultúr a jazykov vyjadrujeme vieru v lepší a viacfarebný svet, v ktorom bude veľa možností na vzdelávanie sa, rast a zdieľanie pokojnej vízie pre ľudstvo na základe vzájomného rešpektu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu 2017 ďakujeme prekladateľom za ich príspevok k rozmanitosti.

Členstvo v Medzinárodnej federácii prekladateľov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

FPU Logo