Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad (GR pre preklad) pripravuje uverejnenie novej výzvy na predkladanie ponúk na prekladateľské služby (viac informácií nájdete v predbežnom oznámení). V záujme poskytnutia informácií o tejto výzve a vytvorenia priestoru na otázky pre potenciálnych záujemcov organizuje GR pre preklad informačné stretnutia vo väčšine hlavných miest EÚ (program stretnutí nájdete na našom webovom sídle). Na Slovensku sa takéto informačné stretnutie uskutoční 6. júna 2019 od 10.00 do 12.30 v Európskom informačnom centre na Palisádach 29 v Bratislave. Od 14.00 do 16.00 naň nadviaže stretnutie so zástupcami slovenského prekladateľského odboru. Program nájdete v prílohe. Na obe časti programu sa môžete zaregistrovať na tejto adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/trad19_bratislava. K dispozícii je 45 miest. Registrácie sa budú prijímať v poradí, v akom sa zaregistrujete. Z jednej spoločnosti či organizácie sa môžu zúčastniť najviac dve osoby, aby sa na stretnutí mohlo zúčastniť čo najviac záujemcov o poskytovanie prekladateľských služieb. Radi by sme Vás požiadali, aby ste o tomto stretnutí informovali svoje profesionálne kontakty/svojich členov. Ak máte otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk, napíšte na adresu DGT-FL-TRAD-19@ec.europa.eu. Upozorňujeme, že z právnych dôvodov sa odpovede budú poskytovať až po uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré sa predpokladá okolo 20. mája 2019. Otázky o popoludňajšej časti stretnutia môžete posielať na adresu DGT-Bratislava@ec.europa.eu.


Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  XXI. kongres FIT
Začiatok:  01.08.2017 00:00
Koniec:  05.08.2017 00:00
Popis: 
Štatutárny kongres FIT a

XXI. svetový kongres FIT

Brisbane, Austrália,

1. - 5. august 2017

Narušenie a rozmanitosť

Na Štatutárnom kongrese FIT bolo zastúpených viac ako 50 členských asociácií združených v Medzinárodnej federácii prekladateľov FIT. Slovenskú spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry zastupovala predsedníčka Ľubica Medvecká.

Delegáti rokovali o činnosti FIT v období 2014 - 2017 a pripravili agendu na obdobie 2017 – 2020. Štatutárny kongres prijal rozhodnutia vo veci reprezentácie, interpretácie stanov, zvolil členov rady na roky 2017 – 2020 a hostiteľskú asociáciu pre kongres v roku 2020.

Mandát FIT na roky 2014 – 2017 bol naplnený zviditeľnením FIT, rozšírením členskej základne a dosiahnutím stanovených cieľov. Delegáti ratifikovali Memorandum o spolupráci so Svetovou asociáciou tlmočníkov znakového jazyka (WASLI), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), PEN International a CEATL (Európska rada asociácií literárnych prekladateľov) Úspechom odstupujúcej rady bolo aj oficiálne uznanie Medzinárodného dňa prekladu celosvetovými organizáciami OSN a UNESCO.

Za 14. prezidenta FIT bol zvolený pán Kevin Quirk z Nórska a XXII. kongres FIT sa bude konať na Kube.

Počas kongresu boli odovzdané ceny excelentnosti FIT v rôznych kategóriách.

Doc. RNDr. Juraj Šebesta, CSc. prevzal 3. augusta na Medzinárodnom kongrese FIT v Brisbane významné ocenenie – Cenu excelentnosti FIT 2017 za preklad odbornej literatúry.

Počas troch dní svetového kongresu odznelo mnoho prednášok. Zaujali prednášky zamerané na prax pri preklade/tlmočení jazykov pôvodných obyvateľov Austrálie, znakového jazyka, využívanie prekladu v zdravotníctve, jazyka ako prostriedku komunikácie v digitálnych médiách a dôležitosť prekladateľa – ľudskej bytosti pri využívaní technológií v preklade a tlmočení.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

FPU Logo