Milé kolegyne a milí kolegovia, do nového roku 2018 Vám prajeme veľa vydarených prekladov, spokojnosť v osobnom živote, a najmä pevné zdravie!
V dňoch 10. – 13. mája 2018 sa v Prahe koná 24. medzinárodný knižný veľtrh Svět knihy. Podarilo sa nám zarezervovať nocľah z 11. na 12. mája 2018 – 10 dvojposteľových izieb v Hoteli Aréna v Prahe. Nocľah na 1 osobu vychádza na 27,50 eura, teda 1 noc v dvojposteľovej izbe 55 eur. Prosíme záujemcov, aby sa záväzne prihlásili na túto e-mailovú adresu: infosspolsk@gmail.com do 31. januára 2018. Ubytovanie, vstupné na výstavisko aj dopravu vlakom si každý účastník hradí sám. Zároveň všetkých členov prosíme, aby na uvedenú e-mailovú adresu nahlasovali každú zmenu poštovej a e-mailovej adresy, ako aj telefónneho čísla.

Milý kolega/kolegyňa,
v júni 2017 výročná členská schôdza odsúhlasila členské na rok 2018 vo výške 50,00 EUR/rok. Členovia narodení v roku 1953 a skôr (nad 65 rokov), ZŤP (nad 50 %) a na MD platia znížený príspevok 10,00 EUR/rok. Členský príspevok uhraďte do 28. februára 2018 prevodom na účet SSPOL vedený v Tatra Banke, a. s., č. účtu IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504; KS 0308. V správe pre príjemcu uveďte Vaše meno, členské a roky, za ktoré členské uhrádzate (členské za roky 2015, 2016 a 2017 bolo vo výške 30,00 EUR/rok, znížené členské – 5,00 EUR/rok). Netýka sa to nových členov, ktorí sumu 50,00 EUR/rok už uhradili koncom roka 2017.
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  XXI. kongres FIT
Začiatok:  01.08.2017 00:00
Koniec:  05.08.2017 00:00
Popis: 
Štatutárny kongres FIT a

XXI. svetový kongres FIT

Brisbane, Austrália,

1. - 5. august 2017

Narušenie a rozmanitosť

Na Štatutárnom kongrese FIT bolo zastúpených viac ako 50 členských asociácií združených v Medzinárodnej federácii prekladateľov FIT. Slovenskú spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry zastupovala predsedníčka Ľubica Medvecká.

Delegáti rokovali o činnosti FIT v období 2014 - 2017 a pripravili agendu na obdobie 2017 – 2020. Štatutárny kongres prijal rozhodnutia vo veci reprezentácie, interpretácie stanov, zvolil členov rady na roky 2017 – 2020 a hostiteľskú asociáciu pre kongres v roku 2020.

Mandát FIT na roky 2014 – 2017 bol naplnený zviditeľnením FIT, rozšírením členskej základne a dosiahnutím stanovených cieľov. Delegáti ratifikovali Memorandum o spolupráci so Svetovou asociáciou tlmočníkov znakového jazyka (WASLI), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), PEN International a CEATL (Európska rada asociácií literárnych prekladateľov) Úspechom odstupujúcej rady bolo aj oficiálne uznanie Medzinárodného dňa prekladu celosvetovými organizáciami OSN a UNESCO.

Za 14. prezidenta FIT bol zvolený pán Kevin Quirk z Nórska a XXII. kongres FIT sa bude konať na Kube.

Počas kongresu boli odovzdané ceny excelentnosti FIT v rôznych kategóriách.

Doc. RNDr. Juraj Šebesta, CSc. prevzal 3. augusta na Medzinárodnom kongrese FIT v Brisbane významné ocenenie – Cenu excelentnosti FIT 2017 za preklad odbornej literatúry.

Počas troch dní svetového kongresu odznelo mnoho prednášok. Zaujali prednášky zamerané na prax pri preklade/tlmočení jazykov pôvodných obyvateľov Austrálie, znakového jazyka, využívanie prekladu v zdravotníctve, jazyka ako prostriedku komunikácie v digitálnych médiách a dôležitosť prekladateľa – ľudskej bytosti pri využívaní technológií v preklade a tlmočení.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

FPU Logo