Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  XXI. kongres FIT
Začiatok:  01.08.2017 00:00
Koniec:  05.08.2017 00:00
Popis: 
Štatutárny kongres FIT a

XXI. svetový kongres FIT

Brisbane, Austrália,

1. - 5. august 2017

Narušenie a rozmanitosť

Na Štatutárnom kongrese FIT bolo zastúpených viac ako 50 členských asociácií združených v Medzinárodnej federácii prekladateľov FIT. Slovenskú spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry zastupovala predsedníčka Ľubica Medvecká.

Delegáti rokovali o činnosti FIT v období 2014 - 2017 a pripravili agendu na obdobie 2017 – 2020. Štatutárny kongres prijal rozhodnutia vo veci reprezentácie, interpretácie stanov, zvolil členov rady na roky 2017 – 2020 a hostiteľskú asociáciu pre kongres v roku 2020.

Mandát FIT na roky 2014 – 2017 bol naplnený zviditeľnením FIT, rozšírením členskej základne a dosiahnutím stanovených cieľov. Delegáti ratifikovali Memorandum o spolupráci so Svetovou asociáciou tlmočníkov znakového jazyka (WASLI), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), PEN International a CEATL (Európska rada asociácií literárnych prekladateľov) Úspechom odstupujúcej rady bolo aj oficiálne uznanie Medzinárodného dňa prekladu celosvetovými organizáciami OSN a UNESCO.

Za 14. prezidenta FIT bol zvolený pán Kevin Quirk z Nórska a XXII. kongres FIT sa bude konať na Kube.

Počas kongresu boli odovzdané ceny excelentnosti FIT v rôznych kategóriách.

Doc. RNDr. Juraj Šebesta, CSc. prevzal 3. augusta na Medzinárodnom kongrese FIT v Brisbane významné ocenenie – Cenu excelentnosti FIT 2017 za preklad odbornej literatúry.

Počas troch dní svetového kongresu odznelo mnoho prednášok. Zaujali prednášky zamerané na prax pri preklade/tlmočení jazykov pôvodných obyvateľov Austrálie, znakového jazyka, využívanie prekladu v zdravotníctve, jazyka ako prostriedku komunikácie v digitálnych médiách a dôležitosť prekladateľa – ľudskej bytosti pri využívaní technológií v preklade a tlmočení.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

FPU Logo