Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Preklad z/do málo rozšírených jazykov
N Á V R A T K A
P O D M I E N K Y Ú Č A S T I
Začiatok:  27.11.2015 10:00
Koniec:  28.11.2015 18:00
Popis: 
N Á V R A T K A

Preklad z/do málo rozšírených jazykov

27. a 28. novembra 2015

Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A

Meno, priezvisko, titul:

Inštitúcia, adresa:

Domáca adresa:

Kontakt mail:

Kontakt telefón:

Zúčastním sa:

26. 11. Neformálny večer 26.11. Áno* Nie*

27.11. Program – prednášky 27.11. Áno* Nie*

27.11. Slávnostný večer 27.11: Áno* Nie*

28.11. Program – prednášky 28.11 Áno* Nie*

28.11. Workshop (opcia13,00 – 17,30) Áno* Nie*

28.11. Okrúhly stôl (opcia13,00 – 17,30) Áno* Nie*

Kategória:
Som člen SSPOL/SSPUL Áno* Nie*

Nie som člen SSPOL/SSPUL Áno* Nie*

Študent, Študent PhD. Áno* Nie*

Senior 70+ člen SSPOL/SSPUL Áno* Nie*

Vegetarián Áno* Nie*

Nehodiace sa vymažte, vyplnené pošlite na adresu conference.sspol@gmail.com

Registrácia a platba

Registračný poplatok - kategória:

Člen SSPOL / SSPUL

Poplatok za 2 dni: 60.00 €

v tom: prednášky 2 dni, obed, občerstvenie, zborník.

Poplatok za 1 deň: 30. 00 €

v tom: prednášky, obed, občerstvenie, zborník.

Slávnostná večera 27. novembra: 40.00 €

Pozn.: Konzumáciu na neformálnom stretnutí 26. novembra večer si hradí každý účastník sám.

Registračný poplatok nezahŕňa ubytovanie.

Iný účastník (nečlen SSPOL/SSPUL):

Poplatok za 2 dni: 100. 00 €

v tom: prednášky 2 dni, obed, občerstvenie, zborník.

Poplatok za 1 deň: 50.00 €

v tom: prednášky 1 deň, obed, občerstvenie, zborník..

Slávnostná večera 27. novembra: 40.00 €

Pozn.: Konzumáciu na neformálnom stretnutí 26. novembra večer si hradí každý účastník sám.

Registračný poplatok nezahŕňa ubytovanie.

Študent, Študent PhD. a Senior 70+ člen SSPOL/SSPUL:

Poplatok za 2 dni: 20.00 €

Poplatok za 1 deň: €10.00

Nezahŕňa obed, občerstvenie, zborník.

Nezahŕňa ubytovanie..

Platba na účet č. : 2661520504/1100

IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504 (Tatra banka)

BIC: TATRSKBX

Majiteľ účtu: Slovenská spolocnosť prekladateľov odbornej literatúry

Účel platby: MRJ2015Priezvisko

Registračný poplatok do: 24 November 2015

KONTAKT: +421 (0)908 355 105 (Lubica Medvecka)

conference.sspol@gmail.com

www.sspol.sk