Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie: 
Preklad z/do málo rozšírených jazykov
PROGRAM

Začiatok:  27.11.2015 10:00
Koniec:  28.11.2015 18:00
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Vás pozývajú na 3. medzinárodnú konferenciu

Preklad z/do málo rozšírených jazykov

27. a 28. november 2015

Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A

Konferenciu finančne podporili:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Európska komisia, Literárny fond

Partneri: Medzinárodná federácia prekladateľov FIT, Austria Trend Hotels

PROGRAM

26.11.2015 (štvrtok)

18,00 Neformálne stretnutie účastníkov konferencie/členov profesijných združení

27.11.2015 (piatok)

9,00 – 10.00 Registrácia účastníkov

Moderuje: Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

10,00 – 10,10 Otvorenie konferencie – privítanie účastníkov

Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL

Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPOL

10,10 – 11,40 Príhovor:

Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc,

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mgr. Nataša Procházková, EC DGT

JUDr. Ladislav Serdahély, Literárny fond

PhDr. Daniela Humajová, Literárne informačné centrum

Natacha Dalügge- Momme, MA, predsedníčka FIT Europe, Medzinárodná federácia prekladateľov FIT

11,40 – 12,40 OBED


Moderuje: Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

13,00 - 13,30 Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

Viacjazyčnosť a preklad v európskom priestore

13,30 – 14,00 Doc. Mgr. Marketa ŠTEFKOVÁ, PhD.

Právna komunikácia v kombináciách málo rozšírených jazykov

14,00 – 14,30 Mgr. Pavlína KNAP-DLOUHÁ, PhD.

Postavenie češtiny a holandčiny ako málo rozšírených (úradných) jazykov v kontexte mnohojazyčnej Európskej únie

14,30 – 15,00 Prestávka

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

15,00 – 15,30 Doc. PhDr. Peter KOPECKÝ, CSc.

Modalita prekladov slovenských termínov národný, štátny, verejný do francúzštiny

15,30 – 16,00 Mgr. Viera Prídavková

Niekoľko poznámok na margo malých a veľkých jazykov

16,00 – 16,30 Mgr. Milada PAULEOVÁ

Angličtina ako lingua franca a jej vplyv na slovenský jazyk a kultúru

16,30 – 17,00 Mgr. Giovanna NANCI, PhD.

Preklad albánskej literatúry do taliančiny: Limity a problémy pri preklade „malého“ jazyka

17,00 - 18,00 Voľno , presun na večerný program

18,00 – 21,00 Slávnostný večer pri príležitosti 25. výročia založenia SSPOL a SSPUL

28.11.2015 (sobota)

8,00 – 9,00 Registrácia účastníkov

Moderuje: Mgr. Jozef Štefčík, PhD.

9,00 – 9,30 Rastislav Popelka

Možnosti a úskalia tvorby terminológie v podmienkach Európskej komisie z pohľadu slovenského jazyka

9,30 – 10,00 Kimete Canaj, Mag. phil.

Terminologické problémy: Unifikácia vs. tvorba termínov v procese prekladu: Prípadová štúdia na príklade prekladu z nemčiny do albánčiny

10,00 – 10,30 Mgr. Mária Ferenčíková

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

„Pomáhať a chrániť“ alebo Cudzie jazyky v službách policajného zboru

10,30 – 11,00 Prestávka

Moderuje: Mgr. Jana Levická, PhD
.
11,00 – 11,30 RNDr. Radovan Garabik,

Mgr. Michaela Kajanová

Poloautomatické extrahovanie latinskej IT terminológie do slovenskej terminologickej databázy

11,30 – 12,00 Juho HӒRME, doktorand

Z ruštiny do fínčiny a späť: zostavovanie rusko – fínskeho paralelného korpusu

12,00 – 13,00 OBED

13,00 – 17,30Moderuje:

RNDr. Vladimír Benko

WORKSHOP

Práca s korpusom

Tvorba terminologických databáz

13,00 – 17,30

Moderuje: PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

ROUNDTABLE

Menej rozšírené jazyky a trh jazykových služieb

Prekladateľské spoločnosti

17,30 – 18,00 Diskusia, Závery konferencie

www.sspol.sk www.sspul.sk www.austria-trend.sk

conference.sspol@gmail.com infosspolsk@gmail.com