Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Letná škola prekladu 2015 - 37. ročník: PROGRAM
Začiatok:  06.11.2015 08:00
Koniec:  08.11.2015 13:30
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad

v spolupráci a s finančnou podporou Literárneho fondu,

autorskej spoločnosti Lita

a

s finančnou podporou

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Vás pozývajú na 37. ročník Letnej školy prekladu

6. – 8. novembra 2015

Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Letná škola prekladu 2015

Minulosť a budúcnosť prekladu − Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad

Program

Piatok 6. 11. 2015

8.00 Odchod autobusu z Bratislavy (z parkoviska pri Istropolise) do Piešťan

10.00 – 10.40 Registrácia

10.40 – 11.00 Privítanie

Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL

Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL

JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

11.00 – 11.20 Prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.: Ľudovít Štúr – glosy k jeho jazykovednej a kodifikátorskej činnosti

11.20 – 11.35 Diskusia

11.35 – 11.55 Doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.: Pred Ľudovítom Štúrom potopa alebo cestou tŕnistou?

11.55 – 12.10 Diskusia

12.10 – 13.10 OBED

Moderuje: 13.10 – 13.30 Doc. PhDr. Paulína Šišmišová, CSc.:
Felixov preklad Cervantesovho románu Don Quijote de la Mancha ako významný medzník
13.30 – 13.45 Diskusia

13.45 – 14.05 Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.: Komparatistika a umelecký preklad

14.05 – 14.20 Diskusia

14.20 – 14.40 Mgr. Zuzana Lorková, PhD.: Práca redaktora vo vydavateľstve včera, dnes a zajtra

14.40 – 14.55 Diskusia

14.55 – 15.25 PRESTÁVKA

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

15.25 – 15.45 Mgr. Lucia Paulínyová, PhD.: Ako sa preklad pod rukami dabingového úpravcu mení?

15.45 – 16.00 Diskusia

16.00 – 16.20 Mgr. Emília Perez, PhD.: Nie sú titulky ako titulky. Špecifiká titulkov pre nepočujúcich

16.20 – 16.35 Diskusia

16.35 – 16.55 Julia Sherwood: Priekopnícka úloha elektronických médií v presadzovaní prekladovej literatúry na anglofónnom knižnom trhu (na príklade Asymptote)

16.55 – 17.10 Diskusia

17.10 – 17.30 Lita Autorský zákon

17.30 – 17.45 Diskusia

19.00 – 20.00 VEČERA

Sobota 7. 11. 2015

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

9.30 – 11.10 PhDr. Mária Šimková, PhD., Mgr. Daniela Majchráková, PhDr., Mgr. Jana Levická, PhD.: Praktické využitie textových a jazykových zdrojov Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV pri odbornom a umeleckom preklade

11.10 – 11.25 Diskusia

11.25 – 11.45 Jakub Absolon: Posteditácia strojového prekladu – od slov k činom

11.45 – 12.00 Diskusia

12.00 – 13.00 OBED

Moderuje:

13.00 – 13.20 Nataša Procházková: Výsledky stredoeurópskeho prieskumu trhu s prekladmi

13.20 – 13.35 Diskusia

13.35 – 13.55 Hviezdoslav Herman: Strojový preklad – pomáha alebo ohrozuje?

13.55 – 14.10 Diskusia

14.10 – 14.30 Mário Hrašna: Práca s repetitívnymi textami veľkého rozsahu

14.30 – 14.45 Diskusia

14.45 – 15.15 PRESTÁVKA

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

15.15 – 15.35 Prof. PhDr. Daniela Slančová: Reč orientovaná na dieťa a jej podoby v súčasnej slovenčine

15.35 – 15.50 Diskusia

15.50 – 16.10 Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.: Překladatel a metaforika: frazeologie a zkušenost v ní ukrytá

16.10 – 16.25 Diskusia

16.25 – 16.45 Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.: Terminológia fauny v rumunskej delte potvrdzuje privilegované postavenie slovanskej lexiky

16.45 – 17.00 Diskusia

17.00 – 17.20 Mgr. Svätoslava Horská: Úradný preklad v nových súvislostiach

17.20 – 17.35 Diskusia

17.35 – 17.55 Mgr. Mirka Brezovská, Mgr. Oľga Ruppeldtová: Postavenie prekladateľa audiovizuálnych diel v Európe, Štatút umelca a iné

17.55 – 18.10 Diskusia

19.00 – 20.00 VEČERA

20.00 Večer venovaný 100. výročiu narodenia Blahoslava Hečka a 25. výročiu založenia SSPOL a SSPUL Moderuje:

Nedeľa 8. 11. 2015

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

9.30 – 9.50 Mgr. Igor Tyšš: Kauza Ginsberg v dejinách prekladu

9.50 – 10.05 Diskusia

10.05 – 10.25 Prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.: Tradičné a moderné, naše a cudzie ako hybné sily básnického prekladu (s dôrazom na situáciu po roku 1945)

10.25 – 10.40 Diskusia

10.40 – 11.00 Prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc.: O prekladaní „klasickej“ nemeckej lyriky do slovenčiny – problémy a riešenia (J. W. Goethe, F. Schiller, F. Hölderlin, H. Heine)

11.00 – 11.15 Diskusia

11.30 – 11.45 Slovo na záver

Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL

Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL

12.00 – 13.00 OBED

13.30 Odchod autobusu z Piešťan do Bratislavy