Milá kolegyňa/Milý kolega, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % dane za rok 2017. Ak sa rozhodnete poukázať tieto finančné prostriedky na aktivity SSPOL, budeme veľmi radi. V tom prípade budete potrebovať tieto údaje: Údaje SSPOL ako prijímateľa 2 % dane: Názov: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Sídlo: Laurinská 2, 811 01 Bratislava (súpisné č. 780, orientačné č. 2) Právna forma: občianske združenie (701) IČO: 17323649 (SID nemáme) IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504/kód banky: 1100 (Tatra banka, a. s.) Poukázaním 2 % zo zaplatenej dane prispejete na spolufinancovanie aktivít SSPOL v roku 2018. Ďakujeme Vám a tešíme sa na spoločné stretnutia s Vami. Výkonná rada SSPOLVšetkých členov prosíme, aby na uvedenú e-mailovú adresu nahlasovali každú zmenu poštovej a e-mailovej adresy, ako aj telefónneho čísla: infosspolsk@gmail.com
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie: 
3rd International Conference: Translation from/into Languages of Limited Diffusion
P R O G R A M M E
Začiatok:  27.11.2015 10:00
Koniec:  28.11.2015 18:00
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Are pleased to invite you to the 3rd International Conference

Translation from/into Languages of Limited Diffusion

27 and 28 November 2015

Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2AP R O G R A M M E

26.11.2015 (Thursday)

18.00 Informal meeting of participants to the conference and members of professional associations (networking)

27.11.2015 (Friday)

9. 00 – 10.00 Registration

Chairperson: Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

10. 00 – 10. 10 Opening of the Conference

Mgr. Ľubica Medvecká, President, SSPOL

Mgr. Oľga Ruppeldtová, President, SSPUL

10. 10 – 12. 00 Opening Addresses:

Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts

Ministry of Culture of the Slovak Republic

Mgr. Nataša Procházková, European Commission, Directorate General Translation

JUDr. Ladislav Serdahély, Literary Fund

PhDr. Daniela Humajová, The Centre for Information on Literature

Natasha Dalügge-Momme, MA, President, FIT Europe, International Federation of Translators FIT

12. 00 – 13.00 LUNCH

Chairperson: Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

13. 00 – 13.30 Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

Multilingualism and translation in the context of the European Union

13. 30 – 14.00 Doc. Mgr. Marketa ŠTEFKOVÁ, PhD.

Legal communication in combinations of languages of limited diffusion

14. 00 – 14. 30 Mgr. Pavlína KNAP-DLOUHÁ, PhD.

The position of Czech and Dutch as (official) languages of limited diffusion (LLD) in the context of the European Union

14. 30 – 15. 00 Coffee break

Chairperson: PhDr. Dáša Zvončeková

15. 00 – 15. 30 Doc. PhDr. Peter KOPECKÝ, CSc. Translation modality of Slovak terms “národný”(national), “štátny”(state),”verejný”(public) into French

15. 30 – 16. 00 Mgr. Viera Prídavková

A few notes about minor and major languages

16. 00 – 16. 30 Mgr. Milada PAULEOVÁ

English as lingua franca and its impact on the Slovak language and culture

16. 30 – 17.00 Mgr. Giovanna NANCI, PhD.

Albanian literature into Italian. Limits and translation problems of a “minor” language

17. 00 – 18. 00 Break before the evening programme

18. 00 – 21. 00 We celebrate... GALA DINNER on the occasion of the 25th Anniversary of SSPOL and SSPUL28.11.2015 (Saturday)

8.00 – 9.00 Registration

Chairperson: Mgr. Jozef Štefčík, PhD.

9. 00 – 9.30 Rastislav Popelka

Potential for and pitfalls of crating terminology in the European Commissionfrom the perspective of the Slovak language

9. 30 – 10.00 Kimete Canaj, Mag. Phil.

Terminological problems: Unification vs. creation of terms during translation: Case study German-Albanian

10. 00 – 10. 30 Mgr. Mária Ferenčíková

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

“Help and Protect” or Foreign languages in service of Police Corps

10. 30 – 11. 00 Coffee break

Chairperson: Mgr. Jana Levická, PhD.

11. 00 – 11.30 RNDr. Radovan Garabik

Mgr. Michaela Kajanová

Semiautomatic extraction of Latin IT terminology for the Slovak Terminology Database

11.30 – 12. 00 Juho HӒRME, PhD Student

From Russian to Finnish and back: compiling Russian-Finnish-Russian parallel corpora

12. 00 – 13.00 LUNCH

13. 00 – 17.30 WORKSHOP

Chairperson: RNDr. Vladimír Benko

Work with corpus

Creation of terminological databases

13. 00 – 17.30 ROUNDTABLE

Chairperson: PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

Languages of limited diffusion and language services market

Translators’ associations

17. 30 – 18. 00 Discussion, Conclusions of the conferencewww.sspol.sk www.sspul.sk www.austria-trend.sk

conference.sspol@gmail.com infosspolsk@gmail.com