Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Právna francúzština a Francúzština medzinárodných zmlúv a diplomacie (seminár)
Začiatok:  13.06.2015 09:00
Koniec:  13.06.2015 13:00
Popis: 
Vážená kolegyňa,

Vážený kolega,pozývame Vás na seminár francúzskeho jazyka so zameraním:

PRÁVNA FRANCÚZŠTINA

(Mgr. Peter Chren)

FRANCÚZŠTINA MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV A DIPLOMACIE
(doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.)Termín: 13. júna 2015 (sobota), 09,00 - 13,00 hod.

Miesto: FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava

Garant: doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.Zameranie: Prostredníctvom interdisciplinárnych prienikov jazykovej ekvivalentácie a právnej komparatistiky získajú poslucháči kurzu detailný obraz o francúzskom systéme súdnictva a trestnom konaní. Úvod seminára bude patriť krátkemu zamysleniu nad filozofiou jazyka, prekladu a práva, ich spoločnými črtami a rozdielmi. V čom sa dopĺňajú a kde kolidujú.

Témy: 1. Notions de droit

(najzákladnejšie otázky teórie práva; čo je právo, základné odvetvia, pramene)

2. L´ordre judiciaire

(súdny systém Francúzska v komparácii so SR)

3. Justice pénale

(základné otázky trestného práva hmotného a procesného vo FR)

4. Terminologie française des traités internationaux et le vocabulaire diplomatiqueÚčastnícky poplatok: 60,00 €/ 4 hod. à 45 min.

Poplatok zahŕňa: účasť na seminári, študijné materiály, malé občerstvenie

Poplatok uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu:

2661520504/1100 (Tatra banka)

(IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504)

Do správy pre príjemcu uveďte svoje meno a heslo Seminár FRUzávierka prihlášok : do 29. 5.2015

Za záväznú prihlášku považujeme zaplatenie účastníckeho poplatku

Seminár pripravili a povedú:

Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.

Mgr. Peter Chren

Návratka

PRÁVNA FRANCÚZŠTINA

(Mgr. Peter Chren)

a

FRANCÚZŠTINA MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV A DIPLOMACIE

(doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.)Termín: 13. júna 2015 (sobota), 09,00 - 13,00 hod.

Miesto: FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava

Garant: doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.Meno, priezvisko, titul:

Adresa:

e-mail:

telefón:

Vyplnenú návratku pošlite e-mailom na adresu: infosspolsk@gmail.com a

peter_ kopecky2002@yahoo.com

Informácie: mobil 0908 355 105

mail infosspolsk@gmail.com a

peter_kopecky2002@yahoo.com