Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  MEDZINÁRODNÝ DEŇ PREKLADU
Začiatok:  09.10.2014 17:00
Koniec:  09.10.2014 20:00
Popis: 
Vážená kolegyňa,

Vážený kolega,

Medzinárodný deň prekladu si pripomenieme na stretnutí členov SSPOL dňa
9. októbra 2014 (štvrtok) o 17,00 hod v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici 2 v Bratislave.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.Za Výkonnú radu SSPOL

Ľubica Medvecká, predsedníčka


P r o g r a m

1. Príhovor predsedníčky SSPOL Mgr. Ľubice Medveckej, informácia zo zasadania XX. svetového kongresu FIT (Medzinárodná federácia prekladateľov)

2. Vyhlásenie výsledkov súťaže Slovník roka 2014, ktorú organizuje Jednota tlmočníkov a prekladateľov- prednesie doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc, člen VR SSPOL a zástupca SSPOL v porote JTP

3 Odovzdanie odmeny za čestné uznanie v súťaži Slovník roka p. Mgr. Márii Koškovej, CSc. za Bulharsko - slovenský slovník II

4 . Gratulácia jubilantom

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Občerstvenie