Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  LETNÁ ŠKOLA PREKLADU 2014 - 36. ročník
Začiatok:  17.10.2014 08:00
Koniec:  19.10.2014 13:30
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad

v spolupráci a s finančnou podporou Literárneho fondu

a

s finančnou podporou

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky


Vás pozývajú na 36. ročník Letnej školy prekladu

17. – 19. októbra 2014

Hotel Park, Nábrežie Ivana Kraska 2, Piešťany


Letná škola prekladu 2014

Čas a priestor v prekladateľskej praxi – Od osvietenstva k temnu


Program

Piatok 17. 10. 2014

8.00 Odchod autobusu z Bratislavy (z parkoviska pri Istropolise) do Piešťan

10.00 – 10.40 Registrácia

10.40 – 11.00 Privítanie

Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL

Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL

Mgr. Nataša Procházková, DGT v Bratislave

JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

11.00 – 11.20 prof. PhDr. Mária, Kusá, CSc. – doc. PhDr. Oľga Kovačičová, CSc.

20. storočie v slovenskom umeleckom preklade (vývinové premeny jeho knižných podôb)

11.20 – 11.35 Diskusia

11.35 – 11.55 Doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.

Situácia prekladateľa v dobe všeprenikajúcej smrtonosnosti civilizácie

11.55 – 12.10 Diskusia

12.10 – 13.10 OBED

Moderuje: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

13.10 – 13.30 prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

Jazyk a preklad zo sociolingvistického hľadiska

13.30 – 13.45 Diskusia

13.45 – 14.05 Doc. RNDr. Juraj Šebesta, PhD.

Kde sú hranice (svoj)voľného prekladu?

14.05 – 14.20 Diskusia

14.20 – 14.40 Mgr. Ľudmila Pánisová, PhD.

Slovenská literatúra v anglickom preklade (1832 – 2013)

14.40 – 14.55 Diskusia

14.55 – 15.25 PRESTÁVKA

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

15.25 – 15.45 Mgr. Karin Milkovičová, M.A.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad - aktuálne výzvy z pohľadu kvality prekladu

15.45 – 16.00 Diskusia

16.00 – 16.20 Mgr. Patrik Novák

Kvalita preklladu v praxi na odbore slovenského jazyka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad

16.20 – 16.35 Diskusia
1
6.35 – 16.55 Doc. PhDr. Adela Böhmerová, M.A., PhD.

Preklad ako autorský text

16.55 – 17.10 Diskusia

17.10 – 17.30 Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.

Pramene etických nárokov na prekladateľa a tlmočníka a miera jeho zodpovednosti na súčasnom globálnom trhu

17.30 – 17.45 Diskusia

19.00 – 20.00 VEČERA

20.00 PhDr. Mária Šimková, Mgr. Katarína Gajdošová, Mgr. Jana Levická, PhD.

Praktický workshop/interaktívna prezentácia využitia projektov oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV v prekladateľskej praxi

Sobota 18. 10. 2014

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

9.30 – 9.50 Prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.

Jazykový obraz sveta v incipientnej lexike detskej reči

9.50 – 10.05 Diskusia

10.05 – 10.25 Mgr. Zuzana Lorková, PhD.

K problematike prekladu súčasnej detskej literatúry z anglofónneho priestoru alebo nie je všetko také temné, ako by sa zdalo...

10.25 – 10.40 Diskusia

10.40 – 11.00 Mgr. Zuzana Drábeková, PhD.

Puf, Muf, Ňuf, Vrčuľa a tí druhí. Pár poznámok k prekladu mien a reálií vo fínskej literatúre pre deti a mládež

11.00 – 11.15 Diskusia

11.15 – 11.35 Mgr. Lucia Paulínyová

Audiovizuálny preklad v číslach

11.35 – 11.50 Diskusia

12.00 – 13.00 OBED

Moderuje: Mgr. Jozef Štefčík, PhD.

13.00 – 13.20 PhDr. Johanna Jakabovičová, PhD., M.A

Odlišnosti štýlu slovenskej a anglickej korešpondencie v prekladateľskej praxi

13.20 – 13.35 Diskusia

13.35 – 13.55 PaeDr. Oľga Wrede, PhD.

Terminológia a tvorba terminologických databáz ako súčasť vzdelávania budúcich prekladateľov a tlmočníkov

13.55 – 14.10 Diskusia

14.10 – 14.30 Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

Prekladateľská univerziáda a iné méty mladých prekladateľov

14.30 – 14.45 Diskusia

14.45 – 15.15 PRESTÁVKA

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

15.15 – 15.35 Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.

Interdisciplinárnosť v didaktike umeleckého prekladu

15.35 – 15.50 Diskusia

15.50 – 16.10 PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Román Gabriela Garcíu Márqueza Cien años de soledad v slovenskom čase a priestore

16.10 – 16.25 Diskusia

16.25 – 16.45 Mgr. Ivana Hostová, PhD.

(Ne)čítať citát? O preklade intertextových postupov v poézii

16.45 – 17.00 Diskusia

17.00 – 17.20 Prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.

Básnické preklady na Slovensku pred a po roku 1989

17.20 – 17.35 Diskusia

17.35 - 17.55 Doc. PhDr. Milan Žitný, CSc.

Status prekladateľa v 16. storočí

17.55 - 18.10 Diskusia

19.00 – 20.00 VEČERA

20.00 Večer venovaný Revue svetovej literatúry pri príležitosti 50. výročia.

Moderuje:

Nedeľa 19. 10. 2014

Moderuje: Mgr. Ľubica Medvecká

9.30 – 9.50 Mgr. Michal Dvorecký, PhD.

Čas a priestor v terminológii ako vednej disciplíne

9.50 – 10.05 Diskusia

10.05 – 10.25 Mgr. Milada Pauleová

Preklad reálií v premenách času

10.25 – 10.40 Diskusia

10.40 – 11.00 Mgr. Jozef Štefčík, PhD.

Úskalia hodnotenia strojového prekladu vybraných druhov textov zo slovenčiny do nemčiny

11.00 – 11.15 Diskusia

11.15 – 11.35 Mgr. Ľubica Medvecká

FIT: Témy Berlín 2014

11.35 – 11.50 Diskusia

11.50 – 12.00 Slovo na záver

Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL

Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL

12.00 – 13.00 OBED

13.30 Odchod autobusu z Piešťan do Bratislavy

V prípade záujmu pošlite NÁVRATKU mailom na adresu infosspolsk@gmail.com. NÁVRATKU nájdete na stránke SSPOL