Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Ateliér audiovizuálneho prekladu 3: audiovizuálna tvorba bez hraníc
Začiatok:  28.04.2014 09:00
Koniec:  29.04.2014 18:00
Popis:  Miesto: Študentský domov UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1, Univerzitný tvorivý ateliér


Pondelok 28. 4. 2014

9.00 – 9.15

Otvorenie

prof. PhDr. Zdenka Gadušová, CSc. prodekanka pre vedu, výskum a externé formy štúdia FF UKF v Nitre

prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. vedúca Katedry translatológie FF UKF v Nitre

Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry

Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry

Mgr. Emília Janecová, PhD,. organizačná garantka podujatia

9.20 – 10.30 Karol Trnka Audiodeskripcia SK – história a súčasnosť

10.45 – 11.30 Lucia Kozáková Aj nevidiaci chcú vidieť filmy

11.30 – 12.30 Prestávka na obed

12.30 – 13.20 Veronika Vojtechovská & Roman Vojtechovský Správy v slovenskom posunkovom jazyku

13.30 – 14.20 Michal Hefty Umelecké tlmočenie pre nepočujúcich

14.30 – 16.00 Martin Šauša Výroba skrytých titulkov v slovenských médiáchUtorok 29. 4. 2014

9.15 – 10.15 Iva Krombholzová Jak se překládají hry. Úskalí lokalizace počítačových her a postavení herního překladatele

10.30 – 11.30 Ján Želonka Formy prekladu pre nevidiacich a nepočujúcich v slovenskom televíznom vysielaní

11.30 – 12.30 Prestávka na obed

12.30 – 13.45 Eva Fifíková & Miroslava Brezovská O dabingu v slovenských kinách a o ochrane duševného vlastníctva v krajinách EÚ

14.00 – 15.00 Zoro Laurinc (v rozhovore s Luciou Kozákovou) Slovenský dabing včera a dnes

Večerný program v kaviarni Jazz Caffé

17.00 – 18.00 Marina Riapolova Soiré o preklade, tlmočení a kultúre v Belgicku

18.00 Vyhodnotenie súťaží Ukončenie podujatia

Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú ich autori.

Moderuje: Martina Petáková


Podujatie finančne podporili: Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR

Podujatie je výstupom projektu VEGA – 1/0547/14 – Titulkovanie pre nepočujúcich: odporúčania a štandardy a VEGA 2/0169/11 – Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru.

Prezentácie sú súčasťou cyklu: Výrazné osobnosti umeleckého prekladu, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Organizátori: Katedra translatológie UKF v Nitre, SSPOL, SSPULSrdečne pozývame!


VR SSPOL