Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza
Začiatok:  21.05.2014 16:00
Koniec:  21.05.2014 19:00
Popis: 
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

sa bude konať dňa 21. mája 2014 (streda) o 16,00 hod.

v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave


P R O G R A M

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej komisie

3. Voľba návrhovej komisie

4. Správa mandátovej komisie o počte prítomných

5. Správa o činnosti SSPOL za rok 2013

6. Správa o hospodárení SSPOL za rok 2013

7. Správa revíznej komisie SSPOL za rok 2013

8. Plán činnosti na rok 2014

9. Schválenie výšky členského na rok 2015

10. Voľby do VR a RK

11. Diskusia

12. Oznámenie výsledkov volieb do VR a RK

13. Návrh a schválenie uznesenia z VČS

14. Záver schôdze spojený s občerstvením

Srdečne pozývame!

Za výkonnú radu SSPOL

Ľubica Medvecká, predsedníčka