Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Odborná literatúra v historických zbierkach
Začiatok:  31.05.2014 09:00
Koniec:  31.05.2014 17:00
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

pozýva

na exkurziu z cyklu „Po stopách literárnej histórie“

Odborná literatúra v historických zbierkach

Cieľ poznávania: Apponyiovská knižnica – Château Apponyi, Oponice

Termín: 31. mája 2014 (sobota), 9,00 – 17,00

Garant: doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.09,00 odchod od Istropolisu, Bratislava

10,30 odchod od budovy FF UKF na Hodžovej ul. 1 v Nitre

11,00 príchod do Oponíc

11,15 – 12,15 prehliadka Apponyiovskej knižnice s výkladom o zbierke

12,30 – 13,30 obed (Penzión Elefant Horné Lefantovce)

14,30 – 15,00 kostolík Dražovce

15,30 odchod z Dražoviec

16,00 zastávka v Nitre

17,00 príchod do BratislavyÚčastnícky poplatok: 20,00 eur/osoba

Poplatok zahŕňa: cestovné náklady, vstup do knižnice + výklad, návštevu kostolíka v Dražovciach, sprievodcu

Poplatok nezahŕňa: poistenie, obed

Uzávierka prihlášok: 21. mája 2014

Za záväznú prihlášku považujeme zaplatenie účastníckeho poplatku

Návratka

O p o n i c e 31. máj 2014


Meno, priezvisko, titul:

Adresa:

e-mail:

telefón:

Poplatok uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu: 2661520504/1100 (Tatra banka) ( IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504)

Do správy pre príjemcu uveďte svoje meno a heslo Oponice

Vyplnenú návratku pošlite e-mailom na adresu: infosspolsk@gmail.com a

peter_ kopecky2002@yahoo.com

Informácie – mobil: 0908 355 105

mail: infosspolsk@gmail.com a

peter_ kopecky2002@yahoo.com