Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Francúzska terminológia práva a diplomacie
Začiatok:  14.06.2014 08:00
Koniec:  14.06.2014 14:00
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

pozýva

na odborný seminár „Francúzska terminológia práva a diplomacie“


Zámer: poukázať na niektoré javy v odbornej a terminologickej oblasti francúzskeho právnického a diplomatického jazyka, vysvetlenie javov

Cieľ: analýza prekladu vzorových textov bežne využívaných v súdnej praxi na Slovensku a vo Francúzsku, analýza prekladov legislatívy Európskej únie

Termín: 14. jún 2014 (sobota), 8,00 – 14,00

Miesto: Priestory Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Mlynské luhy 4, Bratislava (Prievoz)Garant: doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.

Asistent: Mgr. Peter Chren

Témy:

Identifikácia inhibítorov pri ekvivalentácii francúzskych politologickýcha právnických textov EÚ v slovenčine

Problematika ekvivalentácie pri preklade francúzskych pracovno-právnych textov do slovenčiny

K problémom polysémie v právnickej francúzštine

Účastnícky poplatok: 60,00 eur

Poplatok zahŕňa: účasť na seminári, študijné materiály, malé občerstvenieUzávierka prihlášok: 6. jún 2014

Za záväznú prihlášku považujeme zaplatenie účastníckeho poplatku

Návratka

Seminár FR 14. jún 2014

Meno, priezvisko, titul:

Adresa:

e-mail:

telefón:Poplatok uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu: 2661520504/1100 (Tatra banka) ( IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504)

Do správy pre príjemcu uveďte svoje meno a heslo Seminár FR

Vyplnenú návratku pošlite e-mailom na adresu: infosspolsk @gmail.com a peter_ kopecky2002@yahoo.com

Informácie – mobil: 0908 355 105, mail: infosspolsk @gmail.com a peter_kopecky2002@yahoo.com