Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Medzinárodný deň prekladateľov
Začiatok:  08.10.2013 16:00
Koniec:  08.10.2013 19:00
Popis: 
Pozvánka

na

Medzinárodný deň prekladateľov 2013Vážená kolegyňa, vážený kolega!Dovoľte, aby som Vás v mene Výkonnej rady SSPOL čo najsrdečnejšie pozvala na oslavy tohtoročného Medzinárodného dňa prekladateľov.Naše stretnutie sa koná 8. októbra 2013 o 16.00 hod.

na Konventnej 1 – Stravovacie a ubytovacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave.P r o g r a m1. Otvorenie

2. Prednáška

3. Blahoželanie jubilantom

4. Občerstvenie a voľná diskusiaS pozdravomMgr. Ľubica Medvecká

predsedníčka SSPOLKontaktné údaje:

Poštová adresa: Laurinská 2, P.O.BOX 200, 814 99 Bratislava

mobil 0908 355 105, e-mail info@sspol.sk, www.sspol.sk