Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Letná škola prekladu 2013 - 35. ročník
Začiatok:  18.10.2013 08:00
Koniec:  20.10.2013 13:30
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

v spolupráci s Literárnym fondom a

Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre preklad

s finančnou podporou

Ministerstva kultúry Slovenskej republikyVás pozývajú na 35. ročník Letnej školy prekladu

18. – 20. októbra 2013

Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, PiešťanyLetná škola prekladu 2013

Odkaz Antona Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy

– pri príležitosti 80. výročia jeho narodeniaProgram (predbežný)Piatok 18. 10. 2013

8.00 Odchod autobusu z Bratislavy do Piešťan

Privítanie

Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.: Anton Popovič vo svetle súčasnej translatológie

Doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.: Popovičovo myslenie o preklade a vzdelávanie mladých prekladateľov

Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.: Aktuálne v jazyku a v jazykovej príprave prekladateľa

Doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.: Má nám Popovič ešte dnes čo povedať? I.

PhDr. Martin Djovčoš, PhD.: Má nám Popovič ešte dnes čo povedať? II.

PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD.: Terminologická ne/gramotnosť a ne/kultúra na Slovensku

PhDr. Mária Šimková: Prekladová literatúra v databázach Slovenského národného korpusu

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.: Slovenský preklad dnes – úvahy nad Cenou Jána Hollého a Cenou Mateja Bela

Večer venovaný spomienkam na A. Popoviča a voľná diskusia, prípadne čítanie ukážok z prekladovSobota 19. 10. 2013/

PhDr. Katarína Zubácka: Ako Pandora a Popoluška prekladom o svoje atribúty prišli

Mgr. Eva Bubnášová, PhD.: Ako sme prekladali Andersena. Niekoľko poznámok k jeho prekladovej recepcii

Mgr. Katarína Koreňová: Súčasná prekladová literatúra pre deti a mládež z anglického jazyka – negatívne javy v tejto oblasti

Mgr. Nina Cingerová, PhD. – Mgr. Zuzana Lorková, PhD.: Problematika prekladu internetovej literatúry. Skúsenosti z workshopov prekladu ruskej internetovej literatúry

Mgr. Lucia Kozáková: Audiovizuálny preklad

Mgr. Emília Janecová, PhD.: Exotizácia a naturalizácia pri preklade dokumentu: čo (ne)povedia titulky

Mgr. Michal Dvorecký, PhD.: Pomalý koniec prekladov z nemčiny? Príspevok k stavu nemčiny ako jazyka vedy v nemecky hovoriacich krajinách

Prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc.: Význam všeobecných, komunikačných a digitálnych kompetencií pre efektívne osvojenie cudzieho jazyka

PaedDr. Oľga Wrede, PhD.: Právo – jazyk – translácia

Mgr. Jozef Štefčík, PhD.: Perspektívy tlmočenia on-line

Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.: Taktiky pre tvorbu časovej rezervy pri konzekutívnom tlmočení

Večer: Diskusia o aktuálnych témach: Budmerice, autorský zákon, Literárny fond, dane a odvody, Rada vlády pre kultúru a pod.Nedeľa 20. 10. 2013

Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.: O preklade Proglasu

Mgr. Ivana Hostová, PhD.: O prekladoch dvoch básní Sylvie Plathovej

Mgr. Ján Čakanek, PhD.: K veršu Goetheho Fausta a jeho prekladovej realizácii14.00 Odchod autobusu z Piešťan do Bratislavy