Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Svět knihy Praha 2013
Začiatok:  17.05.2013 00:00
Koniec:  18.05.2013 00:00
Popis: 
Svět knihy Praha 2013

17. a 18.5.2013

Vážená kolegyňa/ Vážený kolega,

vyjadrite Váš záujem o účasť na tradičnej akcii SSPOL.

Organizáciu zájazdu prispôsobíme počtu účastníkov.

Predpokladaná cena ubytovania na 1 osobu (člen SSPOL) /noc je 45 eur

Cena dopravy bude určená podľa prihláseného počtu účastníkov, rovnako aj spôsob dopravy.

Za záväznú prihlášku považujeme zaplatenie zálohy 60 eur bankovým prevodom na

č. účtu: 2661520504/1100 – nezabudnite pripísať meno a heslo PRAHA 2013.

Vyplnenú návratku pošlite na e-mailovú adresu info@sspol. a zálohu uhraďte najneskôr do 18.4.2013.

V prípade neuskutočnenia zájazdu Vám bude záloha vrátená.

Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL

mail: info@sspol.sk

mobil: 0908 355 105