Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza
Začiatok:  09.04.2013 16:00
Koniec:  09.04.2013 18:00
Popis: 
Výročná členská schôdza 2013

Začiatok: 09.04.2013 16:00

Koniec: 09.04.2013 18:00
Popis:
Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu SSPOL, ktorá sa uskutoční v utorok 9. apríla 2013 o 16.00 hod. v Klube spisovateľov na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej komisie

3. Voľba návrhovej komisie

4. Správa mandátovej komisie

5. Správa o činnosti SSPOL za rok 2012

6. Správa o hospodárení SSPOL za rok 2012

7. Správa Revíznej komisie SSPOL

8. Plán činnosti na rok 2013

9. Schválenie výšky členského na rok 2014

10. Diskusia

11. Návrh a schválenie uznesenia z VČS

12. Záver schôdze spojený s občerstvením