Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Tvorivé dielne odborného prekladu 2013
Začiatok:  06.04.2013 09:00
Koniec:  27.04.2013 14:00
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry pozýva na

Tvorivé dielne odborného prekladu 2013


(francúzska právnická a politologická terminológia)Termíny: 6., 13., 20., 27. apríl 2013 (soboty), 9,00 – 14,00 hod.

Miesto: Priestory Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Mlynské luhy 4, Bratislava (Prievoz)

Odborný garant: doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.

Asistent: Mgr. Peter Chren

Cieľová skupina: prekladatelia, právnici, politológovia, adepti na prácu v štruktúrach EÚ a štátnej správe

Kľúčové slová: odborná slovná zásoba, pohyblivosť lexémy, seméma, polysémia, systém súdov a prokuratúry v SR a vo Francúzsku. vnútorná hodnota termínov, relevantné posuny významov, synchronický a diachronický vývoj slov

Účastnícky poplatok: člen SSPOL 75,00 Є (nečlen SSPOL 100,00 Є)

Účastnícky poplatok zahŕňa 20 hodín prednášok a praktického vyučovania.

Uzávierka prihlášok: 28. marec 2013

Informácie: mobil: 0908 355 105 (Ľubica Medvecká), mail: info@sspol.sk

N á v r a t k a

Tvorivé dielne odborného prekladu 2013

(francúzska právnická a politologická terminológia)

6., 13., 20., 27. apríl 2013 (soboty), 9,00 – 14,00 hod.

Priestory Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Mlynské luhy 4, Bratislava (Prievoz)

Meno, priezvisko, titul:

Adresa:

E-mail:

Telefón:

Za záväznú prihlášku považujeme zaplatenie účastníckeho poplatku.

Poplatok uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu: 2661520504/1100

Do správy pre príjemcu uveďte svoje meno a heslo Tvorivé dielne 2013 FR

Vyplnenú návratku pošlite e-mailom na adresu: info@sspol.sk