Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Letná škola prekladu 2012 - Program
Začiatok:  26.10.2012 08:00
Koniec:  27.10.2012 16:30
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad

v spolupráci s Literárnym fondom

a s Európskou platformou pre umelecký preklad

a s finančným prispením

Ministerstva kultúry SRVás pozývajú na 34. ročník Letnej školy prekladu

26. – 27. októbra 2012

Hotel Tilia, Kollárova 20, PezinokLetná škola prekladu 2012

Kritický stav prekladu na Slovensku?

Modus vivendi a modus operandi v európskom kultúrnom priestoreProgram

Piatok 26. 10. 2012

8.00 Odchod autobusu (z parkoviska pred Istropolisom)

10.00 – 10.30 Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL

Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL

Rastislav Popelka, pracovník DGT v Bratislave

Zástupca Literárneho fondu

Privítanie
10.30 – 10.50 Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.: Preklad a tlmočenie v európskom kultúrnom priestore (nové výzvy a perspektívy)

10.50 – 11.00 Diskusia

11.00 – 11.20 Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.: Kritický stav prekladu na Slovensku? Modus vivendi a modus operandi (?) v súbehu Ceny Jána Hollého za preklad za rok 2011

11.20 – 11.30 Diskusia
11.30 – 11.50 Mgr. Michal Dvorecký, PhD.: Kritický stav prekladu na Slovensku alebo Kde by mohla slovenská translatológia pridať?

11.50 – 12.00 Diskusia

12.00 – 12.20 Mgr. Zuzana Ursínyová: Preklad ako produkt „fit for purpose": Udržateľnosť kvality a viacjazyčnosti prekladu v inštitúciách EÚ

12.20 – 12.30 Diskusia

12.30 – 13.30 OBED13.30 – 13.50 Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.: Historická podmienenosť príznakovosti bohemizmov v spisovnej slovenčine

13.50 – 14.00 Diskusia

14.00 – 14.20 Mgr. Ľudmila Adamová, PhD.: Výskumné sondy do oblasti prekladu slovenskej literatúry do cudzích jazykov - história, súčasnosť a budúcnosť (?)

14.20 – 14.30 Diskusia

14.30 – 14.50 Mgr. Zuzana Lorková: Úskalia prekladu ruských postmoderných textov

14.50 – 15.00 Diskusia

15.00 – 15.30 PRESTÁVKA

15.30 – 15.50 Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.: Poetika umeleckého prekladu (z dnešného pohľadu )

15.50 – 16.00 Diskusia

16.00 – 16.20 PhDr. Milan Žitný, CSc.: Severské literatúry v slovenskej kultúre

16.20 – 16.30 Diskusia

16.30 – 16.50 PhDr. Eva Palkovičová, PhD.: Čo sa prekladá/neprekladá zo španielčiny (a asi prečo)

16.50 - 17.00 Diskusia19.00 – 20.00 VEČERA vo vinárni Preš v hoteli Tilia

20.00 Čítanie ukážok z prekladov a voľná diskusia

Sobota 27. 10. 20129.00 – 9.20 Mgr. Martin Mačura, PhD.: Aktuálny stav a perspektívy počítačom podporovaného prekladu

9.20 – 9.30 Diskusia

9.30 – 9.50 Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD: Etické konflikty pri preklade a tlmočení a profesijné etické kódexy

9.50 – 10.00 Diskusia

10.00 – 10.20 Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.: Najfrekventovanejšie problémy pri ekvivalentácii vybraných francúzskych politologických právnických textov EÚ

10.20 – 10.30 Diskusia

10.30 – 11.00 PRESTÁVKA

11.00 – 11.40 Mgr. Emília Janecová, PhD. – Mgr. Ján Želonka: Preklad pre audiovizuálne médiá: výzva (nielen) pre akademické prostredie

11.40 – 12.00 Diskusia12.00 – 13.00 OBEDPREKLAD V EURÓPSKOM A SVETOVOM KULTÚRNOM PRIESTORE

13.00 – 13.20 Mgr. Martin Djovčoš, PhD.: Kritické postavenie prekladateľa v spoločnosti? Kto, s kým, kde, ako a za koľko

13.20 – 13.30 Diskusia

13.30 – 13.50 PhDr. Dáša Zvončeková: FIT – Svetová organizácia prekladateľov a tlmočníkov: Preklad v svetovom kultúrnom kontexte

13.50 – 14.00 Diskusia

14.00 – 14.20 Doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.: Odporúčania Európskej platformy pre umelecký preklad v oblasti vzdelávania

14.20 – 14.30 Diskusia

14.30 – 14.50 Mgr. Oľga Ruppeldtová: Edičná politika a zviditeľnenie prekladateľa v spoločnosti

14.50 – 15.00 Diskusia

15.00 – 15.20 Mgr. Miloš Švantner: Autorské práva prekladateľov v digitálnom veku

15.20 – 15.30 Diskusia

15.30 – 15.50 Mgr. Mirka Brezovská: Nové trendy v kultúrnej politike v Európskej únii (Svetový kongres Medzinárodnej federácie koalícií pre kultúrnu diverzitu v Bratislave
)
15.50 – 16.00 Diskusia

16.30 Odchod autobusu do Bratislavy