Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  ATELIÉR PREKLADU PRE AUDIOVIZUÁLNE MÉDIÁ: VÝZVY A PERSPEKTÍVY
Začiatok:  23.04.2012 09:15
Koniec:  25.04.2012 15:45
Popis: 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a

Katedra translatológie FF UKF v Nitre

Vás pozývajú na

Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá: výzvy a perspektívy

Termín: 23. – 25. apríl 2012

Miesto: Nitra, Staré divadlo Karola Spišáka

Program

23. apríl (pondelok)

9,15
Otvorenie

9,30 – 10,30
Štefánia Gorduličová: Ako vyzerá dabing z režisérskej stoličky (v diskusii s Anežkou Koválikovou)

10,45 – 12,00
Miroslav Pošta: Ako premeniť Popolušku na princeznú: kvalita titulkov – úloha pre vysoké školy, profesijné organizácie a kritiku

OBED

13,00 – 13,30

Ján Želonka: Slovenská a zahraničná teória prekladu pre audiovizuálne médiá

13,45 – 14,15 Emília Janecová: Preklad pre audiomediálne médiá v škole? Prečo nie!

14,30 – 15,30 Jana Speváková: SILA SVEDECTVA – prezentácia spolupráce Ústavu pamäti národa a študentov KTR FF UKF v Nitre (premietanie a diskusia)

15,45 – 16,15 Dominika Fáberová: prezentácia spolupráce študentov VŠMU a KTR FF UKF v Nitre (premietanie a diskusia)

16,30 – 18,00 Katarína Zubácka: Praktická tvorivá dielňa – preklad a úprava dialógov (španielsky jazyk)

24. apríl (utorok)
Výrazné osobnosti súčasného umeleckého prekladu
9,30 – 11,30 Mirka Brezovská a Janet Livingstone: Stručný sprievodca súčasného audiovizuálneho prekladu

11,45 – 12,30 Oľga Ruppeldtová: Postavenie prekladateľa pre audiovizuálne médiá v dnešnej spoločnosti (v diskusii s Emíliou Janecovou)

12,45 – 13,30 Lucia Kozáková: Špecifiká prekladu pre dokument

OBED

14,30 – 15,20 Oľga Kmeťová – Stajková: Transformácia audiovizuálneho diela do cieľového prostredia

13,30 – 16,45 Zita Furková, Zoro Laurinc, Martin Beňuška, Daniela Kuffelová: O výrobe slovenského znenia (v diskusii s Emíliou Janecovou)

25. apríl (streda)

9,30 – 10,30 Ján Štrasser: Úprava a tvorba slovenských dialógov včera a dnes (v diskusii s Emíliou Janecovou)

10,45 – 11,15 Alojz Keníž: O peripetiách s prekladom televízneho scenára

11,30 – 12,15 Bohumil Martinák: Dabing a dramaturgia dabingu

OBED

12,30 – 13,30 Anna Ostrihoňová: Preklad kultúrnych referencií a odkazov na aktuálne dianie v televíznych seriáloch

14,20 – 15,30 Lenka Hrušková: Praktická tvorivá dielňa – preklad a úprava dialógov (anglický jazyk)

15,45 Ukončenie podujatia
Podujatie finančne podporili

V prípade záujmu o praktické tvorivé dielne sa zahláste najneskôr do 17.4.2012 na adresu:

emilia.janecova@ukf.sk

Kontaktná adresa pre Vaše otázky: emilia.janecova@ukf.sk