Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Letná škola prekladu 2011 - 33. ročník
Začiatok:  04.11.2011 08:10
Koniec:  05.11.2011 16:30
Popis:  Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad
v spolupráci s Literárnym fondom a s finančným prispením Ministerstva kultúry SR

Vás pozývajú na 33. ročník Letnej školy prekladu Preklad ako tvorba a autorská činnosť
4. 11. – 5. 11. 2011
Hotel Tilia, Kollárova 20, Pezinok

PROGRAM

Piatok 4. 11. 2011
8.10 Odchod autobusu (z parkoviska pred Istropolisom)
10.00 – 10.30 Privítanie: Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL
Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL,
Rastislav Popelka, pracovník DGT v Bratislave
Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková
10.30 – 11.00 PhDr. Sibyla Mislovičová: Slovenčina v premenách času
11.00 – 11.30 . PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Dynamika lexikálnej zásoby v zrkadlení slovníka súčasného slovenského jazyka
11.30 – 12.00 Diskusia k prednáškam
12.00 – 13.00 OBED
Moderuje: Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
13.00 – 13.30 Doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD.: Tri slovenské preklady Eugena Onegina A.S. Puškina (J. Jesenský, I. Kupec, J. Štrasser)
13.30 – 13.45 Diskusia
13.45 – 14.15 PhDr. Mária Kiššová, PhD.: Detská literatúra anglofónnych krajín v slovenskom preklade
14.15 – 14.30 Diskusia
14.30 – 15.00 Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.: Porovnávacia literatúra a umelecký preklad
15.00 – 15.15 Diskusia
15.15 – 15.45 PRESTÁVKA
15.45 – 16.15 Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.: Jozef Felix a tvorivosť prekladu
16.15 – 16.30 Diskusia
Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková
16.30 – 17.00 Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.: Súčasný stav slovenského myslenia o preklade – prezentácia publikácie:
Veronika Čejková, Mária Kusá: Slovenské myslenie o preklade 1970 – 2009.
Bibliografia. Bratislava : Veda a ÚSvL SAV 2010
17.15 – 17.30 Diskusia
18.00 – 19.00 VEČERA
20.00 – 20.40 prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc., PhDr. Dezider Kamhal, PhD.: O poznatkoch z Ceny Jána Hollého 2010 a z Ceny Mateja Bela 2010
20.40 – 21.00 Diskusia

Sobota 5. 11. 2011
Moderuje: Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.
9.00 – 9.30 Mgr. Martin Djovčoš: Preklad ako tvorba v iných ako umeleckých prekladoch
9.30 – 9.45 Diskusia
9.45 – 10.15 PhDr. Mária Institorisová, Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov
10.15 – 10.30 Diskusia
10.30 – 11.00 PRESTÁVKA
11.00 – 11.45 Mgr. Michal Dvorecký, PhD.: Preklad ako tvorba v odbornom preklade
11.45 – 12.00 Diskusia
12.00 – 13.00 OBED
Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková
13.00 – 13.30 Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.: Problematika prekladu pomedzných textov,
Prekladové konkretizácie tvorby S. W. Hawkinga v slovenskom kultúrnom priestore
13.30 – 13.45 Diskusia
13.45 – 14.15 Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.: Francúzske a rumunské ekvivalenty slovies vyjadrujúcich „reč" zvierat v slovenčine
14.15 – 14.30 Diskusia
14.30 – 15.00 Doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.: Systémové riešenie situácie prekladateľov
15.00 – 15.15 Miroslava Brezovská, Mgr. Oľga Ruppeldtová: Situácia v daňových a odvodových otázkach
15.15 – 16.00 Diskusia
16.30 Odchod do Bratislavy