Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Medzinárodný deň prekladateľov
Začiatok:  19.10.2011 16:00
Koniec:  19.10.2011 18:00
Popis:  Vážená kolegyňa, vážený kolega!

Aj tento rok sme sa rozhodli osláviť Medinárodný deň prekladateľov spolu s členmi Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry.
Naše spoločné stretnutie sa uskutoční dňa 19. októbra 2011 o 16. hodine v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2.

P r o g r a m
1. Otvorenie – Mgr. Ľubica Medvecká, predsedníčka SSPOL a Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL
2. Umelecké slovo
3. Laudatio prednesie doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
4. Odovzdanie Ceny Zory Jesenskej za celoživotné dielo Albertovi Marenčinovi
5. Blahoželanie jubilantom
6. Občerstvenie a voľná diskusia

V mene Výkonnej rady SSPOL Vás srdečne pozývam na oslavy tohtoročného Medzinárodného dňa prekladateľov.
S pozdravom
Mgr. Ľubica Medvecká
predsedníčka SSPOL