Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Cena Mateja Bela
Začiatok:  25.05.2010 10:00
Koniec:  25.05.2010 12:00
Popis:  Dňa 25. mája 2010 boli v Zichyho paláci odovzdaná Cena Mateja Bela a knižné prémie Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad za rok 2009 a Cena Jána Hollého a prémie Literárneho fondu za umelecký preklad za rok 2009.
Ceny získali:
Cenu Mateja Bela za rok 2009 v kategórii spoločenskovedných diel:
Mária Papsonová za preklad diela Ulrich Richental: Kostnická kronika (RAK)
Vydavateľstvo RAK zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.
Cenu Mateja Bela za rok 2009 v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy:
Vladimír Varsik za preklad diela Archeológia. Najznámejšie náleziská a kultúrne poklady (FORTUNA LIBRI)
Vydavateľstvo FORTUNA LIBRI zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.
Knižné prémie Literárneho fondu za rok 2009 za vedecký a odborný preklad:
a/ v kategórii spoločenských vied:
Ivor Ripka a Jana Skladaná za preklad diela Spisy P. J. Šafárika 3: Slovanské starožitnosti 2 (Univerzita P. J. Šarárika)
Ladislav Šimon za preklad diela R. Menasse: To bolo Rakúsko (KALLIGRAM)
Magda Kučerková za preklad diela A. Baricco: Barbari (KALLIGRAM)
b/ v kategórii prírodných a lekárskach vied:
Milan Thurzo za preklad diela D. Palmer: Pôvod človeka (SLOVART)
c/ v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy:
Pater Čačko za preklad diela Kol.: Galéria slávy – osobnosti svetovej politiky všetkých čias (PRÍRODA)
d/ v kategórii prekladu zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka:
Roman Cvrkal za preklad diela zo slovenčiny do nemčiny S. Bellan a A. Vojček: Die 55 schönsten gotischen Sehenswürdigkeiten der Slowakei - 55 najkrajších gotických pamiatok Slovenska (PRÍRODA)
e/ v kategórii tvorby lexikografických diela a diel z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lingvistiky:
Libuša Vajdová za dielo Sedem životov prekladu (VEDA - Ústav svetovej literatúry)
Oľga Kovačičová za dielo Textové a mimotextové determinanty literárneho prekladu (VEDA - Ústav svetovej literatúry)
Mirka Koleková, Radek Musil, Gabriela Patkolová a Pavel Ševeček za dielo Veľký anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník (LINGEA)
Anna Krenčeyová a Ivan Krenčey za dielo Veľký nemecko-slovenský technický slovník 1. a 2. diel (vyd. KRENČEY)
Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad udelil Uznania Literárneho fondu za rok 2009:
Vyd. Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach za vydanie diela Spisy P. J. Šafárika 3: Slovanské starožitnosti 2
Vyd. KALLIGRAM za vydanie diel R. Menasse: To bolo Rakúsko
A. Baricco: Barbari
Vyd. SLOVART za vydanie diela D. Palmer: Pôvod človeka
Vyd. PRÍRODA za vydanie diela Kol.: Galéria slávy – osobnosti svetovej politiky
S. Bellan a A. Vojček: Die 55 schönsten gotischen Sehenswürdigkeiten der Slowakei
Vyd. VEDA a Ústavu svetovej literatúry za vydanie diel Sedem životov prekladu a Textové a mimotextové determinanty literárneho prekladu
Vyd. LINGEA za vydanie diel Veľký anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
Vyd. KRENČEY za vydanie diela Veľký nemecko-slovenský technický slovník, 1. a 2. diel
Zloženie poroty Ceny Mateja Bela 2009:
Dezider Kamhal - predseda
Edita Chrenková
Vladimír Kováč
Milada Pauleová
Marianna Pauliny-Danielisová
Silvia Semaková
Helena Třísková

Cena Jána Hollého 2009 za preklad umeleckej prózy bola udelená:
Eve Palkovičovej za preklad diela Carlos Ruiz Zafón: Anjelská hra (IKAR).
Vydavateľstvo IKAR získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.
Cenu Jána Hollého 2009 za preklad poézie porota neudelila.
Prémie za knižnú tvorbu za rok 2009 získali:

Ján Štrasser za preklad diela Ľudmila Ulická: Daniel Stein, tlmočník (SLOVART)
Michaela Jurovská za preklad diela Boris Vian: Trhač srdca (IKAR)
Karol Chmel za preklad diela Jacek Dehmel: Babuľa (KALLIGRAM)
Ján Vilikovský za preklad diela Philip Roth: Rozhorčenie (SLOVART)
Jana Báliková za preklad diela Douglas Dunn: Hudba v ovocnom sade (STUDŇA)
Ladislav Šimon za preklad diela Hugo von Hofmannsthal: Malé divadlo sveta (STUDŇA)
Peter Milčák a Marián Milčák za preklad diela Zbigniew Herbert: Fortinbrasov žalospev (KALLIGRAM)
Čestné uznanie LF za preklad diela získali:
Juliana Szolnokiová in memoriam za preklad diel Péter Nádas: Pararelné príbehy
Péter Esterházy: Žiadne umenie
Péter Esterházy: Pomocné slovesá srdca (KALLIGRAM)
Uznania Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2009 získali:
Vyd. SLOVART za vydanie diel Ľudmila Ulická: Daniel Stein, tlmočník a Philip Roth: Rozhorčenie
Vyd. IKAR za vydanie diela Boris Vian: Trhač srdca
Vyd. KALLIGRAM za vydanie diel Jacek Dehmel: Babuľa a Zbigniew Herbert: Fortinbrasov žalospev
Vyd. STUDŇA za vydanie diel Douglas Dunn: Hudba v ovocnom sade a Hugo von Hofmannsthal: Malé divadlo sveta
Zloženie poroty Ceny Jána Hollého 2009:
Mária Humajová - predsedníčka poroty
Alexander Halvoník
Alojz Keníž
Viera Marušiaková
Ľudovít Petraško
Ľubica Somolayová