Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Letná škola prekladu
Začiatok:  17.09.2010 00:00
Koniec:  18.09.2010 00:00
Popis:  32. Letná škola prekladu 2010
Organizátori:
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Literárny fond

Odborný a umelecký preklad v Európskej únii

Kvalita prekladu právnych textov EÚ
Umelecký preklad v EÚ ako intelektuálny most medzi národmi

PROGRAM

Piatok 17. 9. 2010


08.00 Odchod autobusu (z parkoviska pred Istropolisom)

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

10.00 – 10.30 Otvorenie a privítanie hostí: Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL a PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD., predseda SSPOL
10.30 – 11.00 prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.: Kulturologické aspekty prekladu odborných textov
11.00 – 11.30 prof. PhDr. Máša Kusá, CSc.: Preklad v Európskej únii – most medzi kultúrami
11.30 – 12.00 Diskusia k prednáškam
12.00 – 13.00 OBED

Moderuje: prof. PhDr. Máša Kusá, CSc.

13.00 – 13.45 prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.: Translačná interpretácia a štylizácia
13.45 – 14.00 Diskusia
14.00 – 14.30 Ján Buzássy: Utajené v preklade
14.30 – 14.45 Diskusia
14.45 – 15.15 Viera Marušiaková: O slangu
15.15 – 15.30 Diskusia
15.30 – 16.00 PRESTÁVKA
16.00 – 16.30 Mgr. Mária Štefánková: Z mojej skúsenosti prekladania detskej literatúry
16.30 – 16.45 Diskusia
16.45 – 17.05 PhDr. Daniela Humajová: Cena Jána Hollého za rok 2009
17.05 – 17.25 PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD.: Cena Mateja Bela za rok 2009
17.25 – 17.40 Diskusia k prednáškam
19.00 Večer venovaný 20. výročiu činnosti JTP

Sobota 18. 9. 2010

Moderuje: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

09.00 – 09.45 Rastislav Popelka, Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie: Z prekladateľskej praxe v Európskej komisii
09.45 – 10.15 PhDr. Mária Institorisová, Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov: Skúsenosti s prekladaním právnych textov pre EÚ
10.15 – 10.45 Diskusia k prednáškam
10.45 – 11.15 PRESTÁVKA
11.15 – 11.45 Doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.: Otázka tvorivosti v umeleckom preklade
11.45 – 12.00 Diskusia
12.00 – 13.00 OBED

Moderuje: PhDr. Dáša Zvončeková

13.00 – 13.15 Mgr. Oľga Ruppeldtová: Titulky – nájdené v preklade
13.15 – 13.30 Diskusia
13.30 – 14.15 Mgr. Oľga Kmeťová-Stajková: Titulky – pretlmočenie audiovizuálneho diela
14.15 – 14.30 Diskusia
14.30 – 15.00 PRESTÁVKA
15.00 – 15.30 Jozef Švoňavský, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu: Spoločensko-právne postavenie umelca v spoločnosti
15.30 – 16.00 Diskusia
17.00 Odchod do Bratislavy